Primena preventivnih mera smanjuje broj povreda

Судар Београд

Povrede i trovanja predstavljaju veliki problem savremenog društva. Traumatizam je u porastu i za sobom ostavlja brojne posledice u vidu visokog mortaliteta, invalidnosti izgubljenih godina životai i visokih materijalnih troškova. Povrede se dešavaju u kući, sportu, saobraćaju, na poslu, u poljoprivredi, školi, u urbanim i ruralnim sredinama, a povređeni mogu biti svi: deca, stari i radno aktivno stanovništvo.

Primenom programa preventivnih mera za smanjenje traumatizma, na svim nivoima postigli bi se veliki uspesi i ova epidemija bi se svela u manje razmere.

Većina mera prevencije traumatizma bazirana je na modelu Haddons-ovog matriksa, (WHO) koji ima više nivoa prevencije. Primarna prevencija (prevent) sekundarna (event) i tercijarna (post event). Na navedenim tabelarnim prikazima efekta blagovremene primene prentivnih mera, vidi se procenat potencijalno spasenih života, ukoliko se primene određene preventivne mere, kao i dobijena ušteda u odnosu na uložena sredstva za prevenciju. Uz koordinaciju zavoda i instituta za javno zdravlje, kao i uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije i lokalnih vlasti, i uz aktivnu participaciju udruženja građana i drugih nevladinih organizacija, sprovođenje prevencije povređivanja bi dalo pozitivne efekte.

Трауматизам повреде

Prikaz potencijalno spasenih života primenom Haddonsovog matriksa

Vrsta povrede Procenat potencijalno sačuvanih života po jednoj godini Efikasne intervencije
Saobraćajne nezgode 54% Brzina, putevi, alkohol, kagice, pojasevi, sedišta za decu, HMP
Trovanja 94% Regulativa, sigurnosni zatvarači, bezbedno čuvanje, mreža centara za trovanja
Padovi 51% Bezbedni uslovi u kući, mestima za igru, bezbedni proizvodi, standard zaštite na radu, obuka starih za održavanje ravnoteže
Utapanje 90% Ograda vodenih površina, obuka neplivača, spasioci, sprave za plutanje na vodi
Požari 87% Detektori dima, sigurnosna izolacija, bezbedna grejna tela, edukacija za prvu pomoć kod opekotina
Samopovređivanje 60% Ograničen pristup oružju, pesticidima, lekovima, otkrivanje rizičnih grupa, smanjenje siromaštva i društvene izolacije
Interpersonalno nasilje 89% Obuka roditelja, PPS, zdravstvenih radnika u detekciji nasilja, zakonodavstvo, smanjenje prikazivanja nasilja u mas medijima

Трауматизам повреде

 

Više o ovoj temi pogledajte na sledećem linku.

Mr sc. med. dr Milena Paunović

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351