Савремени приступ у превенцији заразних и незаразних болести

Gradski zavod za javno zdravljeГрадски завод за јавно здравље Београд  традиционално, већ 25. пут организује Стручну конференцију ДАНИ ЗАВОДА, која ће се одржати у петак, 14. новембра 2014.године у Београду у Хотелу  „М“,  Булевар ослобођења 56/а, са почетком у 9.45 сати. Тема овогодишње конференције је „Савремени приступ у превенцији заразних и незаразних болести“,
с обзиром да у фокус интереса ставља тзв. двоструко оптерећење болестима савременог друштва: заразним и хроничним незаразним болестима.1. Разматраће се заразне и незаразне болести као глобални проблем јавног здравља посебно у условима суочавања са процесом глобализације уопште, великим социјалним и демографским променама као и променама животне средине, што има значајан утицај на здравље и благостање људи.

2. У оквиру процењених 10 водећих узрока болести до 2030. биће и ХИВ/АИДС болест. Резултати студије рађене у Саветовалишту за ХИВ/АИДС Завода указују на најзначајиније предикторе за настанак ХИВ/АИДС –а. Истиче се значај добровољног и поверљивог тестирања и саветовања у односу на ХИВ али и значај континуираног рада на превенцији овог обољења, не само сектора здравства већ и осталих сегмената друштва.

3. Све већа учесталост болничких инфекција које могу значајно да угрозе терапијске исходе и успешност целокупног лечења. У оквиру редовног надзора над болничким инфекцијама, урађено је истраживање у 10 здравствених установа у Београду како би се сагледала учесталост и њихова најчешћа локализација. Очекује се да резултати истраживања имају даље импликације на превентивне мере и активности у овој области.

4. Скретање пажња на водећег узрочника акутног гастроентеритиса, нарочито код деце и старих – норо вируса и епидемије које се чешће јављају у зимским месецима. С обзиром на високу контагиозност вируса, брза и рана дијагностика ових обољења од посебног је значаја.

5. Презентација нових технологија које се користе у микробиолошкој дијагностици.

6. Тренд пораста акутног инфаркта миокарда у задњих 10 година у Београду. Иако превентабилно обољење, издваја се од осталих КВО по својој учесталости, драматичној клиничкој слици, леталитету и инвалидности.

7. Глобалне климатске промене као фактор ризика по здравље и животну средину. Пораст средње годишње температуре, а нарочито оне у летњим месецима доприноси порасту обољевања и умирања од КВО и респираторних обољења.

8. Географски информациони систем (ГИС). На конференцији ће бити приказана могућност и ефиксаност коришћења истог у сагледавању просторне дистрибуције обољевања жена од рака грлића материце у Београду, што може значајно да унапреди надзор над обољењем и допринесе адаптацији превентивних програма у одређеној локалној заједници.

Светска здравствена организација (WХО) истиче да су све земље Европе и света суочене са процесима глобализације, демографским и социјалним променама, као и променама животне средине које имају велики утицај на здравље и благостање људи. Зато је потребан хитан нови одговор друштвене заједнице.

Стручна конференција „Дани Завода 2014“, такође би требало да укаже на незаобилазну улогу Института и Завода за јавно здравље који су као значајне здравствене установе у систему, итекако одговорне за низ делатности у области јавног здравља.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351