Savremeni pristup u prevenciji zaraznih i nezaraznih bolesti

Gradski zavod za javno zdravljeGradski zavod za javno zdravlje Beograd  tradicionalno, već 25. put organizuje Stručnu konferenciju DANI ZAVODA, koja će se održati u petak, 14. novembra 2014.godine u Beogradu u Hotelu  „M“,  Bulevar oslobođenja 56/a, sa početkom u 9.45 sati. Tema ovogodišnje konferencije je „Savremeni pristup u prevenciji zaraznih i nezaraznih bolesti“,
s obzirom da u fokus interesa stavlja tzv. dvostruko opterećenje bolestima savremenog društva: zaraznim i hroničnim nezaraznim bolestima.

1. Razmatraće se zarazne i nezarazne bolesti kao globalni problem javnog zdravlja posebno u uslovima suočavanja sa procesom globalizacije uopšte, velikim socijalnim i demografskim promenama kao i promenama životne sredine, što ima značajan uticaj na zdravlje i blagostanje ljudi.

2. U okviru procenjenih 10 vodećih uzroka bolesti do 2030. biće i HIV/AIDS bolest. Rezultati studije rađene u Savetovalištu za HIV/AIDS Zavoda ukazuju na najznačajinije prediktore za nastanak HIV/AIDS –a. Ističe se značaj dobrovoljnog i poverljivog testiranja i savetovanja u odnosu na HIV ali i značaj kontinuiranog rada na prevenciji ovog oboljenja, ne samo sektora zdravstva već i ostalih segmenata društva.

3. Sve veća učestalost bolničkih infekcija koje mogu značajno da ugroze terapijske ishode i uspešnost celokupnog lečenja. U okviru redovnog nadzora nad bolničkim infekcijama, urađeno je istraživanje u 10 zdravstvenih ustanova u Beogradu kako bi se sagledala učestalost i njihova najčešća lokalizacija. Očekuje se da rezultati istraživanja imaju dalje implikacije na preventivne mere i aktivnosti u ovoj oblasti.

4. Skretanje pažnja na vodećeg uzročnika akutnog gastroenteritisa, naročito kod dece i starih – noro virusa i epidemije koje se češće javljaju u zimskim mesecima. S obzirom na visoku kontagioznost virusa, brza i rana dijagnostika ovih oboljenja od posebnog je značaja.

5. Prezentacija novih tehnologija koje se koriste u mikrobiološkoj dijagnostici.

6. Trend porasta akutnog infarkta miokarda u zadnjih 10 godina u Beogradu. Iako preventabilno oboljenje, izdvaja se od ostalih KVO po svojoj učestalosti, dramatičnoj kliničkoj slici, letalitetu i invalidnosti.

7. Globalne klimatske promene kao faktor rizika po zdravlje i životnu sredinu. Porast srednje godišnje temperature, a naročito one u letnjim mesecima doprinosi porastu oboljevanja i umiranja od KVO i respiratornih oboljenja.

8. Geografski informacioni sistem (GIS). Na konferenciji će biti prikazana mogućnost i efiksanost korišćenja istog u sagledavanju prostorne distribucije oboljevanja žena od raka grlića materice u Beogradu, što može značajno da unapredi nadzor nad oboljenjem i doprinese adaptaciji preventivnih programa u određenoj lokalnoj zajednici.

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) ističe da su sve zemlje Evrope i sveta suočene sa procesima globalizacije, demografskim i socijalnim promenama, kao i promenama životne sredine koje imaju veliki uticaj na zdravlje i blagostanje ljudi. Zato je potreban hitan novi odgovor društvene zajednice.

Stručna konferencija „Dani Zavoda 2014“, takođe bi trebalo da ukaže na nezaobilaznu ulogu Instituta i Zavoda za javno zdravlje koji su kao značajne zdravstvene ustanove u sistemu, itekako odgovorne za niz delatnosti u oblasti javnog zdravlja.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351