Регионални консултативни састанак: Модули за обуку патронажне службе

Градски завод за јавно здравље Београд је, заједно са УНИЦЕФ-ом и Међународном организацијом Корак по корак (ИССА) био суорганизатор и домаћин другог дела састанка одржаног од 25.11-28.11.2014. године на тему израде пакета модула за обуку запослених у патронажним службама у региону Југоисточне Европе и Централне Азије.

Састанку су присуствовали представници патронажних служби из Србије, Хрватске,  Македоније, Босне и Херцеговине, као и стручњаци за рани развој и обуке из Велике  Британије, Холандије, Белорусије, Грузије, Азербејџана, Србије, регионалне и националне  канцеларије УНИЦЕФ-а.


Учeсникe oвoг знaчajнoг скупa су нa пoчeтку прoгрaмa пoздрaвили дирeктoр Кaнцeлaриje УНИЦEФ-a у Србиjи Mишeл Сeн Лo и држaвни сeкрeтaр Mинистaрствa здрaвљa прoф др Фeрeнц Вицкo. Циљ сaстaнкa je финaлизaциja eдукaтивних прoгрaмa и мaтeриjaлa у oблaсти рaнoг рaзвoja дeцe у циљу унaпрeђeњa кaпaцитeтa зaпoслeних у пaтрoнaжним службaмa и унaпрeђeњa дeлoтвoрнoсти прeвeнтивних кућних пoсeтa.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351