Стручно методолошко упутство за рад поливалентне патронаже у функцији процеса супервизије

patronazaГрадски завод за јавно здравље Београд је координисао процес припреме и израде Стручно методолошког упутства за спровођење кућних посета поливалентне патронажне службе породицама са трудницама и са децом (линк за преузимање), документа који има за циљ да допринесе унапређењу квалитета рада. Упутство је израђено кроз пројекат „Подршка подстицајном родитељству“ који се спроводи уз подршку ЛЕГО фондације, а у оквиру Програма сарадње УНИЦЕФ-а у Србији и Министарства здравља Републике Србије. Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије је помогла штампање, дистрибуцију и представљање Упутства у циљу пружања подршке својим члановима да унапређују своја знања, вештине и професионалну праксу.


dr cecapatronaza 4

patronaza 3patronaza 5
Градски завод за јавно здравље Београд је у оквиру истог пројекта одржао вишедневну акредитовану едукацију за будуће супервизоре у поливалентној патронажи који ће током шестомесечног периода спроводити у својим службама основне технике супервизијског процеса. Едукација је оцењена највишим оценама од стране полазника, који су посебно истакли вредност примењених едукативних метода, пратећих материјала и водича.

patronaza 1patronaza 2


Супервизија има за циљ усаглашавање праксе поливалентне патронаже са стручно методолошким смерницама дефинисаним у Упутству, кроз процес заједничког учења и подршке. Очекује се да ће резултати евалуације која ће бити спроведена након пробног шестомесечног периода указати на обим успешности процеса и сагладавање потребе за његовим системским увођењем у службу поливалентне патронаже.  

Више текстова о овој теми

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351