Завршна конференција Пројекта „Подршка раном развоју и социјалној инклузији деце кроз јачање капацитета поливалентне патронажне службе и обезбеђење континуитета здравствене заштите породице“

Патронажа конференцијаУ београдском хотелу Тulip in 9. децембра одржана је Конференција под називом: „За свако дете најбољи почетак“, на којој су представљени резултати двоипогодишњег пројекта за унапређење примарне здравствене заштите за подршку развоју деце у раном детињству и сарадње са локалном заједницом, у организацији УНИЦЕФ-а и Министарства здравља.

Као један од партнера у реализацији пројекта, Градски завод за јавно здравље Београд спроводио је активности на јачању капацитета поливалентне патронажне службе из 10 домова здравља у Србији за рад са породицама у смислу унапређењa знања и вештина у области раног развоја и  одговорног родитељства.

Поред стандардних модула обуке за патронажне сестре, који су реализовани кроз 36 акредитованих семинара, креирана су и три online модула. Око 11.300 породица (од којих 4.600 ромских) обухваћено је посетама патронажних сестара по иновираном програму.

Поред унапређења родитељских пракси, као резултат пројектних актвности сачињен је предлог нове документације и евиденције за рад ове службе, праћен одговарајућим водичем. Такође је по први пут формирана Посебна радна група Министарства здравља Републике Србије за унапређење рада поливалентне патронажне службе, која ће даље радити на креирању предлога политика, стратегија и програма, уз дефинисање приоритета развоја ове службе.

Као један од наредних корака, разматраће се увођење иновираног предлога програма кућних посета у обавезни део садржаја и обима превентивних мера у области здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351