Završna konferencija Projekta „Podrška ranom razvoju i socijalnoj inkluziji dece kroz jačanje kapaciteta polivalentne patronažne službe i obezbeđenje kontinuiteta zdravstvene zaštite porodice“

Патронажа конференција

U beogradskom hotelu Tulip in 9. decembra održana je Konferencija pod nazivom: „Za svako dete najbolji početak“, na kojoj su predstavljeni rezultati dvoipogodišnjeg projekta za unapređenje primarne zdravstvene zaštite za podršku razvoju dece u ranom detinjstvu i saradnje sa lokalnom zajednicom, u organizaciji UNICEF-a i Ministarstva zdravlja.

Kao jedan od partnera u realizaciji projekta, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd sprovodio je aktivnosti na jačanju kapaciteta polivalentne patronažne službe iz 10 domova zdravlja u Srbiji za rad sa porodicama u smislu unapređenja znanja i veština u oblasti ranog razvoja i  odgovornog roditeljstva.

Pored standardnih modula obuke za patronažne sestre, koji su realizovani kroz 36 akreditovanih seminara, kreirana su i tri online modula. Oko 11.300 porodica (od kojih 4.600 romskih) obuhvaćeno je posetama patronažnih sestara po inoviranom programu.

Pored unapređenja roditeljskih praksi, kao rezultat projektnih aktvnosti sačinjen je predlog nove dokumentacije i evidencije za rad ove službe, praćen odgovarajućim vodičem. Takođe je po prvi put formirana Posebna radna grupa Ministarstva zdravlja Republike Srbije za unapređenje rada polivalentne patronažne službe, koja će dalje raditi na kreiranju predloga politika, strategija i programa, uz definisanje prioriteta razvoja ove službe.

Kao jedan od narednih koraka, razmatraće se uvođenje inoviranog predloga programa kućnih poseta u obavezni deo sadržaja i obima preventivnih mera u oblasti zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351