Патронажна служба - подршка развоју деце у раном детињству

патронажа 2018У четвртак, 29. марта 2018. године, у Хотелу „М“ у Београду, одржан је Округли сто под називом „Поливалентна патронажна служба у промоцији развоја у раном детињству, здравља породице и здравља заједнице“.

Овај стручни скуп, инициран и подржан од стране Посебне радне групе Министарства здравља за унапређење рада поливалентне патронажне службе у Србији, организован је од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Градског завода за јавно здравље Београд и канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији.

Скупу је присуствовало око 80 учесника - патронажне сестре из Београда и Србије, као и представници бројних релевантних стручних тела и највиших државних институција. Присутнима су представљени резултати најновије „Анализе рада поливалентне патронажне службе у Србији“ и постигнућа раније реализованих пројеката ове службе. Током радног дела скупа, у оквиру групних дискусија, анализирани су најважнији аспекти рада поливалентне патронажне службе.

патронажа 2018

Сви предлози и закључци проистекли из вођених стручних дискусија на овом скупу ће у најскоријем периоду бити и формално упућени Посебној радној групи Министраства здравља на даље разматрање.

Патронажна служба има незаменљиву улогу у подршци развоју деце у најранијем детињству, посебно за оне породице које су изложене бројним ризицима, закључено је данас на округлом столу „Поливалентна патронажна служба у промоцији развоја у раном детињству, здравља породице и здравља заједнице“. Округли сто, на којем су представљени „Анализа рада поливалентне патронаже у Србији“ и резултати инцијатива за унапређење квалитета рада патронажне службе, организован je у сарадњи Посебне радне групе Министарства здравља за унапређење рада поливалентне патронажне службе, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Градског завода за јавно здравље Београд и УНИЦЕФ-а у Србији.

патронажа 2018

Служба поливалентне патронаже пружа подршку раном развоју детета кроз превентивне кућне посете трудницама и породицама са децом, саветујући родитеље о стимулацији развоја, дојењу, безбедном окружењу, развоју привржености, и другим аспектима значајним за развој и здравље деце. Служба препознаје ризике за развој и здравље детета, решава их или упућује родитеље на друге службе у локалној заједници када је то потребно.

„Патронажна служба има једниствену улогу у очувању здравља деце и целокупне породице. Она је први и веома важан пријатељ породице на путу дечјег развоја, ту је да подржи имунизацију, али и да препозна и правовремено реагује у ситуацијама насиља. Зато ће Министарство здравља сагледати све потребе ове службе и настојати да унапређеном регулативом и другим облицима подршке омогући њен континуирани развој и квалитет рада усмерен на потребе породице“, истакао је др Мехо Махмутовић, државни секретар у Министарству здравља.

Патронажна служба у Србији представља пример добре праксе у региону, али и у свету.

„Патронажна служба има изузетно велики значај за породице, и зато је један од програмских приоритета УНИЦЕФ-а. Рад на унапређењу рада патронажних сестара у Србији препознат је и у првом УНИЦЕФ-овом Глобалном извештају о раном развоју као пример добре праксе у свету. УНИЦЕФ ће и у наредним годинама, захваљујући финансијској подршци компаније Нордеус, радити са Министарством здравља на унапређењу квалитета патронажне службе како би била доступна свој деци и породицама, посебно онима који су најугроженији“, изјавила је Северин Леонарди, заменица директора УНИЦЕФ-а у Србији.

патронажа 2018

Улагање у развој патронажне службе ће омогућити да свака породица буде обухваћена и да се родитељима и деци пружи свеобухватна подршка.

„Циљ анализе рада патронажне службе је да сагледа постојеће капацитете поливалентне патронажне службе у Републици Србији, организацију, обим, садржај и квалитет рада ове службе, као и сарадњу са здравственим установама и другим секторима из локалне заједнице. Анализа је добра основа за даље разматрање потреба у раду патронаже у Србији, као и за планирање мера које би допринеле даљем унапређењу и модернизацији службе, изјавила је прим.др Верица Јовановић, в.д. директора Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

У оквиру пројекта за развој поливалентне патронажне службе, патронажне сестре из 10 домова здравља широм Србије прошле су обуку усмерену на унапређење знања, вештина и пракси у раду са децом, родитељима и старатељима. У току је спровођење програма у 15 домова здравља у Београду.

„У оквиру пројекта реализованог у 10 домова здравља широм Србије, патронажна служба постигла је добре резултате, посебно у унапређењу знања и понашања родитеља. Пројекат је био усмерен на обучавање патронажних сестара у области раног развоја. Сада треба та добра искуства да пренесемо на целу Србију“, сматра проф. др Душанка Матијевић, директорка Градског завода за јавно здравље Београд.

патронажа 2018

Дискусија на округлом столу се бавила и кадровима, организацијом и квалитетом рада патронажне службе, а сви закључци ући ће у предлог новог Водича за рад поливалентне патронажне службе који се очекује до краја 2018. године.

У раду округлог стола су учествовали представници патронажних служби домова здравља, коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, струковних удружења, Министартсва здравља, РФЗО, Агенције за акредитацију здравствених установа, као и других установа и организација. На скупу су размотрени најважнији изазови и достигнућа у раду поливалентне патронажне службе и дате препоруке за даље унапређење рада.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351