Квалитет ваздуха у Београду - јануар 2015

Локалну мрежу мерних станица Градског завода за јавно здравље Београд за систематско праћење квалитета ваздуха на територији Београда чини 18 мерних места (од којих су на 5 постављене аутоматске мерне станице). Поред локалне мреже, 4 аутоматске мерне станице којима управља Градски завода за јавно здравље Београд припадају државној мрежи.

Постојање аутоматских мерних станица, опремљених мерним уређајима за континуално праћење квалитета ваздуха, омогућава пренос података у реалном времену и континуално праћење епизодних загађења.Праћење квалитета ваздуха обухвата мерења концентрације сумпор диоксида, чађи, азот диоксида, суспендованих честица ПМ10, суспендованих честица ПМ2,5, угљен моноксида, приземног озона.

Добијени резултати испитивања квалитета ваздуха на територији Београда се упоређују са вредностима датим Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.

Највећа загађења ваздуха се региструју на мерним местима у близини великих саобраћајница, а у зимском периоду, и у подручјима где је велики број котларница и индивидуалних ложишта.

Према последњим резултатима мерења нивоа загађујућих материја, на поменутим мерним местима је констатовано благо повећање концентрација азот диоксида, што је очекивани налаз с обзиром на изворе емисије и карактеристичне метеоролошке услове за ово доба године.

У случајевима када је загађење амбијенталног ваздуха значајније, Градски завод за јавно здравље Београд путем медија даје препоруке за понашање грађана, поготово најосетљивијих група становника у градској средини (деца, стари, особе за хроничним обољењима респираторног или кардиоваскуларног система).

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351