Унапређење едукације о палијативном збрињавању

palijativno-zbrinjavanje-2023Градски завод за јавно здравље Београд је, уз подршку Секретаријата за здравство Града Београда, у периоду од септембра до новембра 2023. године реализовао четири курса континуираних медицинских едукација на тему палијативног збрињавања на примарном нивоу здравствене заштите. Оба курса су од стране Здравственог савета акредитована као курсеви прве категорије. Курс под називом „Палијативно збрињавање у кућним условима” је био акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте и медицинске сестре/техничаре, а други, под називом „Улога медицинске сестре у едукацији породичних неговатеља о нези оболелог на палијативном збрињавању”, за медицинске сестре/техничаре. Предавачи на овим курсевима су били представници домова здравља, Градског завода за геријатрију и палијативно збрињавање, Одсека Високе здравствене школе Академије струковних студија у Београду, Универзитетског клиничког центра Србије и Градског завода за јавно здравље Београд.

У оквиру првог курса под називом „Палијативно збрињавање у кућним условима” предавачи су изнели савремена знања у препознавању и збрињавању најчешћих симптома и стања која се могу јавити код пацијента на палијативном збрињавању са посебним освртом на пружање услуга у кућним условима. Терапија бола, терапија дигестивних, респираторних, кожних и других симптома, одабраних због учесталости јављања код пацијената на палијативном збрињавању, су биле теме овог курса као и исхрана пацијената и примери организације рада кућних лечења у оквиру којих се, на нивоу примарне здравствене заштите, ове услуге и пружају. Теме другог курса под називом „Улога медицинске сестре у едукацији породичних неговатеља о нези оболелог на палијативном збрињавању” су указале на значај рада медицинских сестара/техничара у тиму који пружа услуге збрињавања пацијената на палијативном збрињавању, али и на дилеме, етичке, психолошке и емоционалне, које се могу појавити код здравствених професионалаца, неговатеља и пацијената. Посебна пажња посвећена је методима у едукацији породичних неговатеља. Оба курса су садржала и сегмент психолошке подршке здравственим радницима, оболелима и породици.
 
palijativno-zbrinjavanje-kurs

За ову значајну тему су запослени у установама примарне здравствене заштите у Београду показали велико интересовање, указујући на постојање потребе за унапређењем знања и капацитета у области пружања услуга палијативног збрињавања. Курсеве је укупно похађало више од 140 учесника. Курсеви су од стране учесника оцењени највишим оценама, а у коментарима су дати предлози за развојем и одржавањем додатних едукација и тиме потврдили нашу идеју о потреби за оваквом врстом едукације. Одржани курсеви представљају наставак активности Градског завода за јавно здравље Београд на унапређењу едукације у области палијативног збрињавања започетих прошле године израдом Приручника намењеног породичним неговатељима кога можете пронаћи на линку https://www.zdravlje.org.rs/publikacije/Istrazivanja/Zbrinjavanje%20obolelog%20u%20kucnim%20uslovima.pdf


Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351