Завршен пројекат “Палијативно збрињавање у Србији”

У организацији Градског завода за јавно здравље, Београд у току октобра, новембра и децембра 2015. године одржано је 25 континуираних медицинских едукација на тему палијативног збрињавања. Едукације су спроводене у оквиру пројекта Министарства здравља Републике Србије „Палијативно збрињавање у Србији“.

Програмом едукација обухваћене су теме у вези са организацијом палијативног збрињавања, специфичностима комуникације, терапијским приступима и негом пацијената.Курсеви су били подељени у три тематске целине. Курсевима су присуствовали лекари, медицинске сестре/техничари и здравствени сарадници у складу са интересовањем за обрађене теме. Укупно је одржано по 8 циклуса курсева здравствене неге и терапијског збрињавања пацијената и 9 курсева са темом организације палијативног збрињавања и вештинама комуникације са пацијентима и члановима породице. Курсевима је присуствовало више од 600 здравствених радника из установа примарне здравствене заштите у Београду. Сви курсеви су оцењени одличном оценом, а полазници су исказали интересовање и потребу за наставак едукација у наредним годинама.

Палијативно збрињавање је холистички, свеобухватни приступ пацијенту који је оболео од неизлечиве болести и његовој породици. На територији града Београда, потребе за овим видом здравствене заштите се повећавају због демографског старења популације и пораста оболевања од хроничних незаразних болести. Услуге палијативног збрињавања у државним установама примарне здравствене заштите пружају се кроз тимски рад лекара и медицинских сестра/техничара у оквиру служби кућног лечења које су на територији Београда организоване у 16 домова здравља, Градском заводу за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд и Градском заводу за плућне болести и туберкулозу. Континуираном едукацијом здравствених радника и других чланова тима за палијативно збрињавање постиже се бољи квалитет овог вида здравствене заштите.

Поред курсева у оквиру пројекта су припремљна и штампана два флајера, један са садржајем за здравствене раднике првенствено лекаре у службама кућног лечења и опште медицине под називом „Најчешће дилеме приликом терапије бола код одраслих пацијената на палијативном збрињавању“, а други за пацијенте и чланове породице под називом „Тим за палијативно збрињавање и негу у вашем дому здравља“. Оба флајера су дистрибуирана домовима здравља у Београду, Градском заводу за геронтологију и палијативно збрињавање и Градском заводу за плућне болести и туберкулозу.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351