Одржан други курс у оквиру међународног пројекта CRxSiSS

kurs Udine 1Градски завод за јавно здравље Београд (ГЗЗЈЗ) је од 9. до 13. маја 2022. године, у сарадњи са Универзитетом Либерета из Удина (Università delle LiberEtà del FVG, Udine, Italy), организовао курс за полазнике у оквиру међународног Пројекта „Поређење ресурса различитих субјеката у ванредним ситуацијама“ (CRxSiSS - Comparing Resources for Subjects in Severe Situation, ERASMUS, КА2).

Пројекти у оквиру Кључних активности 2 (ERASMUS, КА2) посвећени су сарадњи институција са циљем унапређења сарадње, размене искуства, добрих пракси, обуке одраслих и размене наставника/едукатора и полазника едукација одраслих. Мајски курс је био други у низу у оквиру пројектних активности и у њему су учествовали и едукатори и полазници/едуканти из ГЗЗЈЗ. Међу полазницима курса су били представници свих институција учесница у Пројекту из Шпаније, Словеније, Италије и Португала. Први курс у оквиру Пројекта одржан је у октобру 2021. године и био је намењен размени наставника/едукатора. На оба курса обрађене су теме из јавног здравља у свакодневном животу и у току пандемије и теме из области информатичке безбедности и коришћења информационих технологија у процесу едукације. Међу предавачима из Србије били су запослени из ГЗЗЈЗ, Медицинског и Фармацеутског факултета из Београда, Електротехничког факултета из Новог Сада, Завода за геријатрију и палијативно збрињавање и Факултета за медије и комуникацију. Курс је био хибридног типа и део предавања је одржан уживо у Удинама, али је већина предавача из Србије одржала предавања путем интернета.


kurs Udine 2

Предавачи из ГЗЗЈЗ одржали су предавања из области социјалне медицине, епидемиологије, хигијене и информатике. Предавања из области епидемиологије су била са посебним освртом на пандемију COVID-19 и значај вакцинације и сарадње са цивилним друштвима у току ванредних ситуација. У оквиру социјалне медицине представљени су резултати истраживања задовољста запослених спроведеног у току пандемије и истраживања утицаја пандемије на ментално здравље запослених у здравственим установама, као и функционисање болница у току пандемије и очување квалитета пружених здравствених услуга. Такође, обрађене су теме о значају здравствено промотивног материјала у току пандемије и бриге о вулнерабилној популацији старијих грађана, методама едукација о здрављу у току пандемије и раду call центра организованог са циљем едукације и обавештавања грађана у току пандемије. Из области хигијене представљен је рад са социјално угроженим групама кроз јавне кухиње и изазови у пружању услуга јавних кухиња у току пандемије, а у области информатичке безбедности представњене су активности и мере које је ГЗЗЈЗ предузео са циљем заштите података. Предавачи са факултета одржали су предавања у оквиру својих области са темама о изазовима едукације у току пандемије на Медицинском факултету, употреби и злоупотреби антибиотика, о развоју онлајн едукација и психотерапијских саветовалишта и подршци старима у току пандемије и разумевању њихових потреба.

Поред Градског завода учесници Пројекта су и Универзитет у Малаги, Шпанија, са својим Универзитетским програмом за старије одрасле особе, затим Приватни институт који спроводи курсеве и активности промоције културне свести у области образовања одраслих, Антекера, Шпанија, Народни универзитет из Удина, Италија, који спроводи курсеве из различитих области (језици, рукотворине, ИТ...), Организација специјализована за мобилност одраслих у области предузетништва и интеркултуралности из Барчелоса, Португалије, као и Институција која развија социјалне програме за очување околине и одговорну потрошњу - ГЕА из Велења, Словенија. Више о учесницима пројекта можете пронаћи на линку http://www.crxsiss.uma.es/index.php/en/

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351