Непријатни мириси у појединим деловима Београда током летњег периода

kanalizacijaУ летњем периоду, посебно када су спољне температуре ваздуха веома високе, грађани се често јављају Градском заводу за јавно здравље Београд, указујући на појаву мириса карактеристичних за распад отпадног органског садржаја, који је најинтензивнији у деловима града у близини места испуштања канализационих отпадних вода.

Током периода великих врућина, а поготово уколико су дани без падавина када долази до нижег водостаја, долази до интензивног распада органских материја из канализационих испуста у приобалним деловима и емисије лако испарљивих „непријатних мирисних материја“ у ваздух.

Струјање ваздуха доприносе ширењу ових непријатних мириса и даље од места канализационих испуста.

Поред наведеног, на широј територији града налазе се многобројна пољопривредна добра (са екстензивном пољопривредном производњом) на којима се примењују мере ђубрења земљишта у циљу обогаћивања. Углавном се ради о природним ђубривима (пореклом из постојећих фарми кока, свиња говеда), која такође лако испаравају на изузетно високим температурама.

Не треба занемарити ни централне зоне (урбане) где се, као последица недовољне комуналне и здравствене културе, може осетити и непријатан мирис урина.

Важно је нагласити да ове материје непријатног мириса не утичу на здравље становништа, али веома ремете комфор становања и боравка у спољној средини.

Присуство ових материја у ваздуху је ограничено и са променом метеоролошких прилика доћи ће до њиховог нестанка, али ће овај проблем бити решен када се реши узрок њиховог настанка, односно када се отпадне канализационе воде буду третирале на адекватан санитарно-хигијенски начин и тек тако пречишћене упуштале у природне реципијенте.


Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351