Учешће Градског завода за јавно здравље Београд у „CRxSiSS“ пројекту

Projekat ErasmusГрадски завод за јавно здравље Београд учествује у међународном пројекту „Поређење ресурса различитих субјеката у ванредним ситуацијама“ (CRxSiSS - Comparing Resources for Subjects in Severe Situation, ERASMUS), заједно са партнерима из Шпаније, Италије, Португалије, Словеније. Поред Градског завода учесници су и Универзитет у Малаги, Шпанија, са својим Универзитетским програмом за старије одрасле особе, затим Приватни институт који креира курсеве и активности промоције културне свести у области образовања одраслих из Шпаније, Народни универзитет из Удина, Италија, који сарађује са општинским и регионалним властима, Организација специјализована за мобилност одраслих у области предузетништва и интеркултуралности из Португалије, као и Институција која развија социјалне програме за очување околине и одговорну потрошњу - ГЕА из Словеније.

CRxSiSS пројекат има за циљ да одговори на једну од кључних потреба данашњег друштва - доживотно учење за одрасле и старије особе, промовишући размену знања и искустава на међународном нивоу, кроз мобилност едукатора и полазника.

Пројекат обрађује теме од општег значаја, као што су активно старење, јавно здравље, очување културног и природног наслеђа, депопулација села, запошљавање младих, начини одрживог развоја, превазилажење „дигиталног јаза“, односно разлика у приступу информационо - комуникационим технологијама и сајбер безбедност.

С обзиром да се пројекат реализује у специфичном периоду пандемије вируса COVID-19, задатак и одговорност свих актера и учесника у пројекту је да размењују знања и искуства везано за реаговања током пандемије и у ванредним ситуацијама.

Један од циљева пројекта је и да промовише размену искустава, добре праксе и образовних садржаја на актуелне теме, и то путем едукације едукатора и курсева за полазнике програма образовања одраслих, а посебно за старије, унапређујући на тај начин њихова знања и компетенције. Уз учешће више организација и земаља у реализацији пројекта, ствара се простор за размену нових и корисних знања, искустава и добрих пракси. Такође, овај пројекат промовише кључне концепте развоја заједничког европског идентитета у области едукације и образовања. Један од циљева овог програма је и да, из међугенерацијске перспективе, промовише активно учешће одраслих, и њихово оснаживање да адекватно одговоре на изазове са којима се европско друштво данас суочава.

У оквиру пројекта организују се едукације на којима сви партнери представљају своја искуства и развијене добре праксе, промовишући тако размену знања на међународном нивоу.

Неке од најважнијих тема едукација током пројекта су:

- Употреба информационо-комуникационих технологија у борби против дигиталног јаза и унапређење дигиталне безбедности

- Јавно здравље у свакодневном животу и у условима пандемије

- Заштита животне средине, одрживи развој и одговорна потрошња

- Предузетништво у руралним подручјима као подстицај могућностима запошљавања

- Културно наслеђе као покретач друштвеног развоја

- Образовни изазови за активно старење

У оквиру пројекта биће израђена и завршна публикација - приручник намењен едукаторима, креиран на основу размене искустава и знања свих партнера у пројекту. Публикација ће приказати иницијативе, ресурсе и материјале за обуке, као и примере добре праксе креиране од стране учесника у пројекту.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351