Održan drugi kurs u okviru međunarodnog projekta CRxSiSS

kurs Udine 1Gradski zavod za javno zdravlje Beograd (GZZJZ) je od 9. do 13. maja 2022. godine, u saradnji sa Univerzitetom Libereta iz Udina (Università delle LiberEtà del FVG, Udine, Italy), organizovao kurs za polaznike u okviru međunarodnog Projekta „Poređenje resursa različitih subjekata u vanrednim situacijama“ (CRxSiSS - Comparing Resources for Subjects in Severe Situation, ERASMUS, KA2).

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd (GZZJZ) je od 9. do 13. maja 2022. godine, u saradnji sa Univerzitetom Libereta iz Udina (Università delle LiberEtà del FVG, Udine, Italy), organizovao kurs za polaznike u okviru međunarodnog Projekta „Poređenje resursa različitih subjekata u vanrednim situacijama“ (CRxSiSS - Comparing Resources for Subjects in Severe Situation, ERASMUS, KA2). Projekti u okviru Ključnih aktivnosti 2 (ERASMUS, KA2) posvećeni su saradnji institucija sa ciljem unapređenja saradnje, razmene iskustva, dobrih praksi, obuke odraslih i razmene nastavnika/edukatora i polaznika edukacija odraslih. Majski kurs je bio drugi u nizu u okviru projektnih aktivnosti i u njemu su učestvovali i edukatori i polaznici/edukanti iz GZZJZ. Među polaznicima kursa su bili predstavnici svih institucija učesnica u Projektu iz Španije, Slovenije, Italije i Portugala. Prvi kurs u okviru Projekta održan je u oktobru 2021. godine i bio je namenjen razmeni nastavnika/edukatora. Na oba kursa obrađene su teme iz javnog zdravlja u svakodnevnom životu i u toku pandemije i teme iz oblasti informatičke bezbednosti i korišćenja informacionih tehnologija u procesu edukacije. Među predavačima iz Srbije bili su zaposleni iz GZZJZ, Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta iz Beograda, Elektrotehničkog fakulteta iz Novog Sada, Zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje i Fakulteta za medije i komunikaciju. Kurs je bio hibridnog tipa i deo predavanja je održan uživo u Udinama, ali je većina predavača iz Srbije održala predavanja putem interneta. Predavači iz GZZJZ održali su predavanja iz oblasti socijalne medicine, epidemiologije, higijene i informatike.


kurs Udine 2

Predavanja iz oblasti epidemiologije su bila sa posebnim osvrtom na pandemiju COVID-19 i značaj vakcinacije i saradnje sa civilnim društvima u toku vanrednih situacija. U okviru socijalne medicine predstavljeni su rezultati istraživanja zadovoljsta zaposlenih sprovedenog u toku pandemije i istraživanja uticaja pandemije na mentalno zdravlje zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, kao i funkcionisanje bolnica u toku pandemije i očuvanje kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga. Takođe, obrađene su teme o značaju zdravstveno promotivnog materijala u toku pandemije i brige o vulnerabilnoj populaciji starijih građana, metodama edukacija o zdravlju u toku pandemije i radu call centra organizovanog sa ciljem edukacije i obaveštavanja građana u toku pandemije. Iz oblasti higijene predstavljen je rad sa socijalno ugroženim grupama kroz javne kuhinje i izazovi u pružanju usluga javnih kuhinja u toku pandemije, a u oblasti informatičke bezbednosti predstavnjene su aktivnosti i mere koje je GZZJZ preduzeo sa ciljem zaštite podataka. Predavači sa fakulteta održali su predavanja u okviru svojih oblasti sa temama o izazovima edukacije u toku pandemije na Medicinskom fakultetu, upotrebi i zloupotrebi antibiotika, o razvoju onlajn edukacija i psihoterapijskih savetovališta i podršci starima u toku pandemije i razumevanju njihovih potreba.

Pored Gradskog zavoda učesnici Projekta su i Univerzitet u Malagi, Španija, sa svojim Univerzitetskim programom za starije odrasle osobe, zatim Privatni institut koji sprovodi kurseve i aktivnosti promocije kulturne svesti u oblasti obrazovanja odraslih, Antekera, Španija, Narodni univerzitet iz Udina, Italija, koji sprovodi kurseve iz različitih oblasti (jezici, rukotvorine, IT...), Organizacija specijalizovana za mobilnost odraslih u oblasti preduzetništva i interkulturalnosti iz Barčelosa, Portugalije, kao i Institucija koja razvija socijalne programe za očuvanje okoline i odgovornu potrošnju - GEA iz Velenja, Slovenija. Više o učesnicima projekta možete pronaći na linku http://www.crxsiss.uma.es/index.php/en/

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351