Najava konferencije „Dani Zavoda 2023“

dan-zavoda-2023Gradski zavod za javno zdravlje Beograd će 23. novembra 2023. godine održati svoju tradicionalnu konferenciju „Dani zavoda 2023“ u velikoj sali GO Stari grad. Ove godine tema konferencije je posvećena problemu antimikrobne rezistencije, odnosno otpornosti bakterija na primenu antibiotske terapije, kao jednom od značajnih javnozdravstvenih izazova koji je globalno prisutan.

Racionalna primena antibiotika, što podrazumeva propisivanje terapije od strane lekara samo kada je to neophodno kao i dosledno korišćenje na propisani način od strane pacijenata su osnovni pristupi u smanjenju antimikrobne rezistencije.

Konferencija je prilika da se oko ove teme okupe zdravstveni radnici i saradnici, kao i predstavnici svih zainteresovanih strana, kako bi imali priliku da čuju najnovija saznanja i razmene iskustva. Program Konferencije se nalazi u prilogu.


Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351