Međunarodna razmena “HOPE EXCHANGE”

hope exchangeGradski zavod za javno zdravlje Beograd bio je domaćin jednodnevnog seminara u okviru četvoronedeljnog programa međunarodne razmene “HOPE EXCHANGE” koji  organizuje European Hospital and Healthcare Federation HOPE, u saradnji s Komorom zdravstvenih ustanova Srbije. Zavod je bio domaćin jednodnevne posete koleginici iz Univerzitetske bolnice u Arhusu u Danskoj - Annemette Tovgaard Jepsen.

prezentacija Danska

“HOPE EXCHANGE” program  namenjen je zaposlenima u zdravstvu na menadžerskim pozicijama. Organizuje se svake godine (sa izuzetkom dve prethodne godine kada je program odložen zbog pandemije) i svake godine je tema razmene drugačija. Ovogodišnja tema - Using Evidence in Healthcare Management  trebalo je da bude obrađena 2020. godine, ali je program razmene odložen dve godine uzastopno zbog pandemije.

dankinja i direktorka

Učesnici razmene koji prođu proces selekcije provode 4 nedelje u zemlji u kojoj su dobili domaćinstvo, upoznajuči se sa tamošnjim zdravstvenim sistemom, ali se od njih očekuje da obave istraživanje sa fokusom na temu razmene, te da rezultate svog istraživanja predstave na završnom skupu razmene – konferenciji (AGORA) koja će biti održana od 3. do 5. juna u Briselu. Učesnici u programu treba da identifikuju po tri primera dobre prakse (u vezi sa temom) u zemlji u kojoj borave i da ih predstave u formi prezentacija. Participanti su, pred početak programa,  zamoljeni da u svoje istraživanje uključe i krizni menadžment u Kovid kontekstu.

Program za koleginicu iz Danske u Srbiji je ove godine  organizovan u 4 grada – Beogradu, Novom Sadu, Leskovcu i Somboru i uključuje posete  zdravstvenim ustanovama  na svim nivoima zdravstvene zaštite, sastanke sa predstavnicima drugih institucija važnih za sistem zdravstvene zaštite i ekspertima iz oblasti zdravstva.

Poseta Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu započela je sastankom gošće sa direktorkom prof. dr Dušicom Matijević, a nastavljena serijom prezentacija kroz koje su učesnica u programu i predstavnici Zavoda izložili iskustva iz oblasti u kojima rade i razmenili profesionalna znanja. Teme prezentacija bile su: uloga Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd u zdravstvenom sistemu Srbije, uloga medicinske sestre u sistemu javnog zdravlja u Srbiji, sestrinska profesija i edukacija u Srbiji, prezentacija sistema zdravstvene zaštite u Danskoj i Univerzitetske bolnice u Arhusu, unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite zasnovano na istraživanju o zadovoljstvu pacijenata u domovima zdravlja u Beogradu, zdravstvena zaštita u bolnicama u vreme pandemije Kovida-19, međunarodno istraživanje o uticaju pandemije Kovid-19 na mentalno zdravlje zdravstvenih radnika, sprovođenje onlajn edukacija u predškolskim ustanovama tokom pandemije Kovid-19, promotivni materijal iz oblasti javnog zdralja, zaštita podataka u Gradskom zavodu za javno zdravlje, Beograd tokom pandemije Kovid-19. Takođe, gošći je predstavljen rad savetovališta “HALO BEBA”.

dankinja i HB
Osim Gradskog zavodu za javno zdravlje Beograd, učesnica u HOPE EXCHANGE programu u Srbiji tokom svog četvoronedeljnog boravka posetiće još i:  Klinički centar Srbije, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Opštu bolnica Leskovac, Dom zdravlja Sombor, Opštu bolnicu Sombor, Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije,  Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd, Komoru medicinskih sestara i tehničara, kao i privatnu bolnicu New Hospital u Novom Sadu. Organizator razmene u Srbiji je Komora zdravstvenih ustanova Srbije.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351