Нова публикација Градског завода за јавно здравље Београд „Најчешће врсте повреда и како их спречити“

publikacija-povredeИмајући у виду значај ове теме, Градски завод за јавно здравље Београд је, у оквиру пројекта „Превенција настанка повреда код осетљивих популационих група“ који је подржао Секретаријат за здравство Управе града Београда, припремио публикацију под називом „Најчешће врсте повреда и како их спречити“, са циљем да читаоцима приближи тему превенције повреда и ближе их упозна са најчешћим врстама ненамерних повреда, факторима ризика за њихов настанак, најчешћим механизмима повређивања, са начинима како их спречити, али и како реаговати уколико до повреде дође.
У савременом свету ненамерне повреде представљају значајан јавно - здравствени проблем који сваке године однесе преко 3 милиона живота, док више десетина милиона људи бива лакше или теже повређено. Повреде су водећи узрок смрти код деце и младих узраста 5 - 29 година и значајан узрок смрти у свим осталим узрасним групама.
У нашој земљи ситуација је слична као у већини земаља у свету - повреде представљају  један од водећих узрока смрти у општој популацији. Код деце предшколског узраста оне су узрок сваког трећег, а код деце школског узраста сваког другог смртног исхода.
Превремене смрти представљају само „врх леденог брега“. Повреде које не доводе до смртног исхода, могу оставити бројне озбиљне последице, попут привременог или трајног инвалидитета и других здравствених поремећаја који ремете свакодневне активности и утичу на квалитет живота појединца, његове породице, али и друштва у целини.
Повреде се дешавају свуда: у кући, у спорту, на послу, у школи, у саобраћају, у различитим срединама - урбаним и руралним, а повређени могу бити сви: деца, стари, радно активно становништво.
Садржај публикације је структуриран према различитим врстама ненамерних повреда као што су падови, тровања, утапања, опекотине, убоди инсеката, повреде изазване деловањем фактора спољашње средине и сл. Свака целина садржи део који се односи на препоручене активности како би се смањио ризик од повреде, и део који се односи на реаговање и пружање прве помоћи уколико до повреде дође, са посебним освртом на посебно осетљиве узрасне категорије (децу и старије особе).
Надамо се да ће ова публикација читаоцима омогућити стицање нових знања која ће им бити корисна у спречавању настанка повреда и ублажавању последица повређивања у њиховом свакодневном окружењу-код куће, у школи, на послу.
Са садржајем публикације можете се упознати путем следећег линка: https://www.zdravlje.org.rs/publikacije/PUBLIKACIJA%20-%20Povredjivanja%20A5-4%20Final.pdf

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351