Nova publikacija Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd „Najčešće vrste povreda i kako ih sprečiti“

publikacija-povredeImajući u vidu značaj ove teme, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je, u okviru projekta „Prevencija nastanka povreda kod osetljivih populacionih grupa“ koji je podržao Sekretarijat za zdravstvo Uprave grada Beograda, pripremio publikaciju pod nazivom „Najčešće vrste povreda i kako ih sprečiti“, sa ciljem da čitaocima približi temu prevencije povreda i bliže ih upozna sa najčešćim vrstama nenamernih povreda, faktorima rizika za njihov nastanak, najčešćim mehanizmima povređivanja, sa načinima kako ih sprečiti, ali i kako reagovati ukoliko do povrede dođe.
U savremenom svetu nenamerne povrede predstavljaju značajan javno-zdravstveni problem koji svake godine odnese preko 3 miliona života, dok više desetina miliona ljudi biva lakše ili teže povređeno. Povrede su vodeći uzrok smrti kod dece i mladih uzrasta 5 - 29 godina i značajan uzrok smrti u svim ostalim uzrasnim grupama.
U našoj zemlji situacija je slična kao u većini zemalja u svetu - povrede predstavljaju  jedan od vodećih uzroka smrti u opštoj populaciji. Kod dece predškolskog uzrasta one su uzrok svakog trećeg, a kod dece školskog uzrasta svakog drugog smrtnog ishoda.
Prevremene smrti predstavljaju samo „vrh ledenog brega“. Povrede koje ne dovode do smrtnog ishoda, mogu ostaviti brojne ozbiljne posledice, poput privremenog ili trajnog invaliditeta i drugih zdravstvenih poremećaja koji remete svakodnevne aktivnosti i utiču na kvalitet života pojedinca, njegove porodice, ali i društva u celini.
Povrede se dešavaju svuda: u kući, u sportu, na poslu, u školi, u saobraćaju, u različitim sredinama - urbanim i ruralnim, a povređeni mogu biti svi: deca, stari, radno aktivno stanovništvo.
Sadržaj publikacije je strukturiran prema različitim vrstama nenamernih povreda kao što su padovi, trovanja, utapanja, opekotine, ubodi insekata, povrede izazvane delovanjem faktora spoljašnje sredine i sl. Svaka celina sadrži deo koji se odnosi na preporučene aktivnosti kako bi se smanjio rizik od povrede, i deo koji se odnosi na reagovanje i pružanje prve pomoći ukoliko do povrede dođe, sa posebnim osvrtom na posebno osetljive uzrasne kategorije (decu i starije osobe).
Nadamo se da će ova publikacija čitaocima omogućiti sticanje novih znanja koja će im biti korisna u sprečavanju nastanka povreda i ublažavanju posledica povređivanja u njihovom svakodnevnom okruženju-kod kuće, u školi, na poslu.
Sa sadržajem publikacije možete se upoznati putem sledećeg linka: https://www.zdravlje.org.rs/publikacije/PUBLIKACIJA%20-%20Povredjivanja%20A5-4%20Final.pdf

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351