Saradnja sa sektorom prosvete – najava starih i novih seminara

рад са ученицимаPočetak školske godine asocijacija je za mnoge početke i za sticanje novih znanja. To je i vreme kada Gradski zavod za javno zdravlje Beograd svake godine obnavlja, učvršćuje, proširuje i obogaćuje lepu i uspešnu saradnju sa sektorom obrazovanja.

Ovogodišnja sezona seminara za prosvetne radnike i saradnike otvara se obukom za program koji se može pohvaliti tradicijom postojanja i uspešne realizacije dužom od jedne decenije. To je edukativni program „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“. Dvodnevna obuka za ovaj program, namenjena zaposlenim nastavnicima i saradnicima iz beogradskih osnovnih škola, biće organizovana u terminu 21 - 22. oktobar 2022. godine (petak - subota).

Pored ovog nadaleko poznatog programa, za ovu i naredne dve školske godine, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je akreditovao još dva nova edukativna programa namenjena prosvetnim radnicima i saradnicima. Prvi od njih je namenjen učiteljima, odnosno učenicima nižih razreda osnovnih škola, a akreditovan je pod nazivom „Škola zdravih navika“. Jednodnevna obuka za ovaj program, za učitelje iz beogradskih osnovnih škola biće održana u subotu, 29. oktobra 2022. godine.

Treći program pod nazivom „Psihoaktivne supstance i mladi - borba emocija i znanja“ kao krajnju ciljnu populaciju ima učenike srednjih škola. Sama obuka je namenjena njihovim profesorima - razrednim starešinama, nastavnicima obaveznih i izbornih predmeta gimnazija i srednjih stručnih škola, kao i stručnim saradnicima u školama i domovima učenika. Edukacija za sprovođenje ovog programa sa učenicima, realizuje se u vidu jednodnevnog seminara i biće održana u subotu 5. novembra 2022. godine.

Svi navedeni programi biće realizovani u prostorijama Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd. Celokupna organizacija obuka i praćenje sprovođenja programa se odvija uz finansijsku podršku Grada Beograda, Gradske uprave grada Beograda - Sekretarijata za zdravstvo.

Uvid u detaljnije informacije u vezi sa svim navedenim programima, možete dobiti u Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja na sledećim linkovima:

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=364

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=340

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=342Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351