Savet nedelje

savet nedelje 119 lat
  • politika zastiet ziv sred
    Status laboratorijskih analiza
  • analiza vode 1
    Voda: Uputstva, zahtevi, preporuke
  • санитарни прегледи
    Sanitarni pregledi

Grip i respiratorne infekcije u Beogradu - 1. nedelja 2016.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2015/2016 sprovodi se od 28.9.2015. godine (40.izveštajna nedelja), kako bi se omogućilo praćenje epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja i traje do 20. izveštajne nedelje  (16-22.5.2016. godine).

Prema izveštajima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu 4.01.- 10.01.2016. godine od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolelo je 11.856 osoba sa brojem novoobolelih od 714,5 na 100.000, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 17 (1,0 novoobolelih na 100.000 stanovnika).

Smetnje u psihofizičkom razvoju dece školskog uzrasta

Skola Beograd

Dete sa smetnjama u razvoju je dete koje ima teškoće u razvoju i nije u mogućnosti da postigne ili održi zadovoljavajući nivo zdravlja i razvoja ili čije zdravlje i razvoj mogu značajno da se pogoršaju bez dodatne podrške ili posebnih usluga u oblasti zdravstvene zaštite, rehabilitacije, obrazovanja, socijalne zaštite i drugih oblika zaštite.

Na osnovu podataka Statističkog prikaza zdravstvene delatnosti u Beogradu, u domovima zdravlja u 16 opština grada Beograda 2014. Godine registrovano je ukupno 1974 dece sa različitim smetnjama u psihofizičkom razvoju, što je oko 1% od ukupnog broja školske dece. Pri tome je njih 1427 (72,3%) u uzrastu od 7 do 14 godina i 547 (27,7%) dece uzrasta preko 15 godina.

Završen projekat “Palijativno zbrinjavanje u Srbiji”

U organizaciji Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd u toku oktobra, novembra i decembra 2015. godine održano je 25 kontinuiranih medicinskih edukacija na temu palijativnog zbrinjavanja. Edukacije su sprovodene u okviru projekta Ministarstva zdravlja Republike Srbije „Palijativno zbrinjavanje u Srbiji“.

Programom edukacija obuhvaćene su teme u vezi sa organizacijom palijativnog zbrinjavanja, specifičnostima komunikacije, terapijskim pristupima i negom pacijenata.

Znanjem i kreativnošću protiv psihoaktivnih supstanci i u Jagodini

Дрога јагодина

U okviru redovnih obilazaka škola uključenih u program "Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci", tim Gradskog zavoda, čija je uloga koordinacija programa, ali i praćenje njegovog sprovođenja u cilju pružanja kontinuirane i sveobuhvatne podrške edukatorima i deci učesnicima, posetio je 16. decembra 2015. godine školu "17. oktobar" u Jagodini.  

Pedagog ove škole, Marina Antonijević, bila je polaznica jednog od ovogodišnjih seminara za prosvetne radnike i saradnike, pritom jedina učesnica van teritorije Grada Beograda. To je bio motiv više da se ovoj edukatorki i njenim učenicima ukaže posebna pažnja i neposredno isprati rad na realizaciji programa

.

Savetovanje i testiranje na HIV povodom Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a

Хив србија 2015

HIV infekcija je hronična infekcija sa kojom danas može dugo da se živi ukoliko je otkrivena na vreme i uz redovno uzimanje terapije. Terapija je u Srbiji besplatna i dostupna svima kojima je potrebna.

Prema podacima Registra za HIV/AIDS Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, godišnje se i do 30% novotkrivenih HIV infekcija registruje u odmakloj fazi, što kao posledicu ima obolevanje i umiranje mladih osoba.

Gnojno zapaljenje desni u okolini zuba (akutni parodontalni apsces)

Зубар

Gnojno zapaljenje desni u okolini zuba (akutni parodontalni apsces) je najčešće oboljenje potpornog tkiva zuba (parodoncijuma) koje ima buran tok i javlja se kao komplikacija već postojeće parodontopatije odraslih (oboljenje onih tkiva koja drže zub u vilici), a predstavlja gnojnu kolekciju smeštenu pored zuba.

Bolest može imati kraći burni i dugotrajan tok sa blažim i prikrivenim simptomima. Začepljenje i zatvaranje gnojnog sadržaja u potpuno zatvorenu kolekciju nastaje ukoliko je sprečena drenaža (oticanje) gnoja koji je stvoren zapaljenjem. Znaci bolesti su bolan otok pored, a ne iznad korena zuba, crvenilo desni (gingive), osetljivost zuba na pritisak (kuckanje instrumentom po zubu). Ređe se javlja temperatura, malaksalost, glavobolja, povišena sedimentacija i povećan broj leukocita.

Besplatno testiranje na HIV/AIDS

хив аидс

Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a  “Ubrzano do kraja AIDS epidemije” – 1. decembar 2015. godine

Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS ove godine se održava pod sloganom “Ubrzano do kraja AIDS epidemije”. Tim povodom  svi zainteresovani građani moći će utorak 1.decembra  u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd (Bulevar despota Stefana 54a) besplatno da se savetuju i testiraju na HIV.

Testiranje će se vršiti na IV spratu u periodu od 8-17 časova.

Značaj i preporuke za redovan unos vode za piće

Вода са чесме

Redovan unos tečnosti, pre svega vode za piće, tokom čitavog dana je od velike važnosti za dobro funkcionisanje svih sistema u organizmu i očuvanje zdravlja. Smanjena količina tečnosti u organizmu za svega nekoliko procenata može dovesti do određenog stepena dehidratacije i pojave izuzetno neprijatnih simptoma kao što su razdražljivost, smanjena koncentracija i glavobolja, a kod starijih osoba i do ozbiljnih poremećaja u radu srca i krvnih sudova, odnosno sistema za cirkulaciju.

Ovakvi, nespecifični simptomi dehidratacije neretko mogu biti pogrešno protumačeni, i povezani sa osećajem gladi ili nedostatka sna. Anketa Gradskog zavoda za javno zdravlje nedavno sprovedena među posetiocima Sajma seniora ukazuje da rizik od smanjenog dnevnog unosa vode i tečnosti, kao i posledični razvoj određenog stepena akutne ili hronične dehidratacije, može biti veoma izražen u ovoj populaciji.

Škole u akciji - počela realizacija programa "Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci"

U beogradskim osnovnim školama, kao i u jednoj jagodinskoj, tokom oktobra i novembra uspešno je započeo još jedan ciklus programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“.

Sa aktivnostima nastavnika i đaka, krenule su i aktivnosti tima Gradskog zavoda, zaduženog za koordinaciju, praćenje i svaku vrstu stručne i/ili organizacione pomoći edukatorima u sprovođenju ovog programa. Deo tih aktivnosti predstavljaju i redovni obilasci svih škola uključenih u program.

Upravo tim povodom, u utorak 24. novembra 2015. godine, realizovana je poseta Osnovnoj školi „Starina Novak“ na Paliluli.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351