Savet nedelje

savet nedelje 123 lat
  • politika zastiet ziv sred
    Status laboratorijskih analiza
  • analiza vode 1
    Voda: Uputstva, zahtevi, preporuke
  • санитарни прегледи
    Sanitarni pregledi

Čep za hendikep - Pomozi i ti

cep za hendikep

Udruženje paraplegičara Banat 2013. godine pokrenulo je akciju „Čep za hendikep” u okviru koje su plastični zatvarači počeli da se sakupljaju i recikliraju. Zahvaljujući dobroj ideji i entuzijazmu udruženja paraplegičara iz Zrenjanina, plastični čepovi sa boca dobili su novu namenu.

Od prikupljenog novca, za paraplegičare, nabavljeno je više vrsta invalidskih kolica, hodalica, lekova, pelena i drugih neophodnih pomagala.

Svetski dan sepse - 13. septembar 2016. godine

Sepsa

Sepsa u svim zemljama sveta predstavlja ozbiljan zdravstveni i ekonomski problem zbog činjenice da je incidencija sepse u porastu, a lečenje skupo i neizvesno.

Razlozi  za  porast incidencije su starenje stanovništva, bolja kontrola hroničkih bolesti, primena hemoterapeutika i imunosupresivnih lekova, povećan broj medicinskih intervencija visokog rizika i porast multirezistentnih uzročnika infekcija. Zato se kaže da moderna medicina produžava život, ali povećava rizik za nastanak sepse.

Zika virusno oboljenje i mere prevencije

зика вирус

Zika virusno oboljenje je uzrokovano Zika virusom koje na ljude primarno prenose zaraženi komarci iz roda Aedes (uglavnom Aedes aegypti u tropskim krajevima).

Osobe koje su inficirane Zika virusom obično imaju blago oboljenje u vidu povišene temperature, ospe, bolova u zglobovima i mišićima, glavobolje i konjuktivitisa. Za sada ne postoji vakcina, niti specifična terapija. Najbolja mera prevencije je izbegavanje uboda komaraca. Za sada je dokazana cirkulacija virusa u Africi, Americi, Aziji i Pacifiku.

Plivanje pozitivno utiče na zdravlje

пливање

Plivanje je vrsta rekreacije koja izuzetno pozitivno utiče na zdravlje. Plivanjem se pospešuje aerobna fizička aktivnost i istovremeno jačaju svi mišići. Otpor vode koji je 10 do 15 puta veći od otpora vazduha dodatno pojačava efekat plivanja i jačanja mišića (kao da vežbamo s tegovima).

Plivanje jača kardiovaskularni sistem, reguliše krvni pritisak, produbljuje disanje, povećava kapacitet pluća i poboljšava obezbeđenost tkiva kiseonikom. Osim toga, pozitivno deluje na zglobove, povećava njihovu pokretljivost i elastičnost i pozitivno utiče na koordinaciju pokreta.

Kvalitet vode na javnim česmama u julu 2016.

Javne cesme

Redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće na 30 javnih česmama sa izvorskom vodom obavlja se u okviru programa monitoringa kvaliteta podzemnih voda na teritoriji Beograda, finansiranog od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda.

Da bi voda mogla da se koristi za piće mora da bude zdravstveno bezbedna, tj. ispravna i u pogledu fizičko-hemijskih i u pogledu mikrobioloških osobina, odnosno da ispunjava uslove važećeg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Higijena međuzubnog prostora

medjuzubni prostor

Četkica za pranje zuba je dugo bila jedino sredstvo za održavanje higijene usta i zuba na našim prostorima. Međutim, nije dovoljno da se zubi samo operu četkicom. Potrebno je da se zaostala hrana u međuzubnim prostorima odstrani. To se može učiniti zubnim koncem i čačkalicom.

Zubni konac je obično provučen kroz vosak da ne bi oštetio i isekao desni, a čačkalica može biti drvena ili plastična; ona pored čišćenja ima i ulogu međuzubnog stimulatora koji pojačava cirkulaciju u desnima.

Na Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama – „Prvo saslušaj“

Дрога убија

Pre skoro tri decenije, 1987. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, sa namerom da se ojača neophodna saradnja i intenzivira zajedničko delovanje širokog spektra relevantnih društvenih činilaca u borbi protiv ovog rastućeg globalnog problema.

Suzbijanje ovog rizičnog ponašanja, sa svim zdravstvenim, ekonomskih i širim društvenim posledicama koje sa sobom nosi, i danas predstavlja veliki izazov za sve sektore društva. Razmere i ozbiljnost ovog javnozdravstvenog problema diktiraju važnost interdisciplinarnog delovanja u vidu složenog preplitanja psiholoških, socijalnih, pravnih i zdravstvenih aktivnosti usmerenih kako ka pojedincu, tako i ka zajednici u celini.

Kvalitet vode za kupanje u Beogradu na otvorenim bazenima

Базен Београд

U Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd obavlja se redovna kontrola kvaliteta vode za kupanje iz većine otvorenih javnih bazena na teritoriji grada. To su bazeni sportskih centara “Milan Gale Muškatirović“, „Olimp“, „Tašmajdan“, „Košutnjak“, „11. April“, kao i bazeni sportskih centara u Lazarevcu i Obrenovcu.

Voda se uzorkuje pred početak sezone (obično sredinom juna), kao i redovno tokom sezone kupanja. Voda iz otvorenih javnih bazena se u sezoni uzorkuje na nedeljnom nivou, a u laboratorijama našeg Zavoda se ispituju njena fizičko-hemijska i mikrobiološka svojstva.

Na osnovu rezultata analiza vode koje obavlja GZZJZ, u svakom sportsko-rekreativnom centru tehnička služba koja održava bazene može da prilagodi proces prerade vode i da obezbedi optimalne uslove za korišćenja bazena.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351