Preporuka za preduzimanje preventivnih mera u cilju zaštite zdravlja stanovništva na području ugroženom poplavama - 26.06.2019.

поплаве београд 2019Imajući u vidu obim posledica nastalih nakon velikih količina padavina na delu teritorije grada Beograda, na levoj obali Dunava, kao i obime preduzetih aktivnosti na asanaciji terena i vremenu potrebnom da se sanitarno-higijenski i drugi uslovi dovedu u redovne prilike, a u cilju zaštite zdravlja stanovništva, donosimo meru da iz preventivnih razloga vodu iz mreže beogradskog vodovoda u naseljima Kotež i Borča ne treba koristiti za piće i pripremu hrane.

Voda iz vodovodnog sistema se može koristiti za ostale sanitarno-higijenske potrebe (održavanje higijene tela i prostorija,toalete i dr).

Preko JKP Beogradski vodovod i kanalizacija i drugih komunalnih službi voda za piće i pripremu hrane će se stanovništvu obezbediti preko autocisterni namenjenih za tu svrhu. Za piće se može se koristiti i voda iz drugih bezbednih izvora kao što su flaširane vode.

поплаве београд 2019

Ne koristiti vodu za piće iz individualnih vodnih objekata (bunara) ili česmi sa izvorskim vodama, obzirom da nisu pod stalnim stručnim nadzorom u pogledu laboratorijske kontrole i dezinfekcije vode.

поплаве београд 2019

Mera zabrane korišćenja vode za piće će ostati na snazi do uspostavljanja redovnih sanitarno-higijenskih i epidemioloških prilika na ugroženom području.

Stručne službe Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd će nastaviti sa vanrednim, pooštrenim epidemiološkim i sanitarno-higijenskim nadzorom na ugroženom području.

 

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351