Хало Беба - Телефоном до савета о здрављу деце

Savet nedelje

savet nedelje 123 lat
  • politika zastiet ziv sred
    Status laboratorijskih analiza
  • analiza vode 1
    Voda: Uputstva, zahtevi, preporuke
  • санитарни прегледи
    Sanitarni pregledi

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 3.7.2017. u 15č

Rezultati redovnog monitoringa kvaliteta vazduha, koji GZZJZ Beograd sprovodi na 24 merna mesta/stanice na teritoriji Beograda prema Programima kontrole kvaliteta vazduha u lokalnoj i državnoj mreži, pokazuju da koncentracije osnovnih zagađujućih materija ne odstupaju od uobičajenih vrednosti, karakterističnih za ovo doba godine, meteorološke uslove i identifikovane izvore emisije na teritoriji grada Beograda.

Te materije su: ugljen monoksid, azotni oksidi, sumpor dioksid, suspendovane čestice aerodinamičkog prečnika manjeg od 10 mikrometara (PM10), prizemni ozon.

Više informacija: Rezultati merenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 3.7.2017. u 15č

 

DOPIS ZAŠTITNIKA GRAĐANA U VEZI POŽARA NA DEPONIJI U VINČI I ODGOVORI GRADSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE, BEOGRAD

Po dobijanju zahteva Zaštitnika građana (del. br. 23649 od 15.6.2017.) u kom se traže dodatne informacije u vezi sa kontrolom kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda nakon izbijanja požara na deponiji u Vinči, Gradski zavoda za javno zdravlje, Beograd je u roku dostavio odgovore na tražena pitanja (Dopis br. V-8 2942/2 od 23.6.2017.).

Predmetni dopisi su dostupni u nastavku:

Pitanja Zaštitnika građana

Odgovor GZZJZ Beograd

 

 

Pažljivo slušanje - prvi korak u prevenciji! - Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

Слушај пажљиво

Počev od davne 1987. godine, na inicijativu i pod pokroviteljstvom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 26. jun obeležava se kao Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.

Ovogodišnji slogan „Prvo saslušaj“ isti je kao prošle godine, i njime se potencira koliko je važno pažljivo  saslušati dete ili mladu osobu, u jednom od najvulnerabilnijih perioda života, kada se prolazi kroz intenzivan razvoj i brojna mentalna i emocionalna iskušenja i izazove. Često je upravo to, pažljivo oslušnuti i osetiti dolazeći problem kod adolescenta, krucijalan korak koji daje šansu za dalje delovanje, a sve u cilju pružanja adekvatne i pravovremene podrške i pomoći mladima u procesu njihovog zdravog razvoja i bezbednog odrastanja.

U susret kupališnoj sezoni na otvorenim bazenima, savskom jezeru na Adi ciganliji i kupalištu “Lido“ u Beogradu

ада циганлија

U Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd obavlja se redovna kontrola kvaliteta vode za kupanje iz većine otvorenih javnih bazena na teritoriji grada. To su bazeni sportskih centara “Milan Gale Muškatirović“, „Olimp“, „Tašmajdan“, „Košutnjak“, „11. April“, kao i bazeni sportskih centara u Lazarevcu i Obrenovcu.

Voda iz otvorenih javnih bazena je uzorkovana tokom prethodne i početkom ove nedelje, i rezultati ovih analiza pokazuju da je voda u otvorenim bazenima navedenih sportskih centara  bezbedna za kupanje i rekreaciju.

 

Preporuka za postupanje sa voćem i povrćem iz bašti u blizini deponije u Vinči

Воће и поврћеRezultati redovnog i vanrednog praćenja kvaliteta vazduha, u vezi sa požarom na deponiji u Vinči, su pokazali da je u najgroženijim naseljima dolazilo do povremenih epizodnih zagađenja vazduha, koja su bila kratkotrajna, pa su 24-časovne vrednosti bile ispod  zakonom utvrđenih graničnih vrednosti, odnosno maksimalno dozvoljenih koncentracija.

S obzirom na ove rezultate, preporuka je da se voće i povrće obavezno pre upotrebe temeljno opere pod mlazom higijenski ispravne vode za piće, što je uobičajeni higijenski princip postupanja sa ovom vrstom namirnica.

Požar na deponiji Vinča - vanredna merna mesta za praćenje kvaliteta vazduha

пожар винчаGradski zavod za javno zdravlje Beograd na 24 merna mesta/stanice iz mreže redovnog monitoringa  neprekidno prati koncentracije zagađujućih materija u vazduhu na teritoriji Beograda, sa posebnim osvrtom na situaciju u vezi sa požarom na deponiji Vinča. Posebna pažnja usmerena je na naselja Lešće, Višnjička banja, Višnjica, Rospi ćuprija, Karaburma, Krnjača, Kotež, Borča, Mirijevo, Zvezdara, ali i na ostale delove grada koji mogu biti pod uticajem, čak iako se nalaze na značajnoj udaljenosti od deponije, jer meteorološki uslovi, naročito noću i u ranim jutarnjim satima, pogoduju širenju zagađujućih materija na veće udaljenosti.

U saradnji sa Gradskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine uspostavljena su 4 dodatna merna mesta za sprovođenje ciljanih merenja kvaliteta vazduha, sa ciljem detaljnijeg praćenja situacije na predmetnim lokacijama.

Vanredna kontrola kvaliteta vazduha uzrokovana požarom na deponiji Vinča

депонија винча

Zbog potencijalnog zagađenja vazduha koje može biti uzrokovano požarom koji promenjivim intenzitetom gori na deponiji Vinča - JKP Gradska čistoća, nadležne službe Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd preduzele su sledeće aktivnosti: Obilazak terena i vršenje trenutnih merenja parametara: parcijalni pritisak kiseonika, CO, Cl2, SO2, NO2 na područjima gde je prisutan dim:

Uspostavljanje vanrednih mernih mesta na lokacijama:

Moć znanja je da jača volju, ali i da povezuje

психоактивне супстанце 2017

Kao što se na kraju svake školske godine bilans znanja svodi na svim poljima – kontrolnim i pismenim zadacima, zaključivanjem ocena, prijemnim i raznim drugim ispitima, tako se i znanje naših malih polaznika o psihoaktivnim supstancama dovodi do nivoa kada oni žele da pokažu šta su to mesecima vredno radili. A to je deo kome se svi akteri programa “Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci” najviše raduju i u kome najviše uživaju.

Nakon pojedinačnih završnih prezentacija upriličenih u nekoliko beogradskih škola, u četvrtak, 8. juna, 2017. godine, realizovana je poslednja priredba za ovu školsku godinu, u školi “Ilija Birčanin” iz Zemun Polja. Ovom prilikom,  ostvaren je divan zajednički prikaz svega naučenog, istraženog, osmišljenog,  kreiranog i učinjenog na temu psihoaktivnih supstanci od strane učenika tri odeljenja četvrtog razreda ove škole, kao i njihovih specijalnih gostiju. Tokom ove edukativne priredbe, kojoj su prisustvovali drugi učenici škole, roditelji i sami koordinatori programa, učenici su prikazali originalne produkte svog višemesečnog rada na temu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, odnosno prevencije bolesti zavisnosti, u najširem smislu.

Obaveštenje povodom dima na deponiji u Vinči

Пожар депонија винчаGradski zavod za javno zdravlje Beograd preko mernih stanica neprekidno prati koncentraciju zagađujućih materija u vazduhu na široj teritoriji Beograda, sa posebnim osvrtom na situaciju u vezi sa sporadičnom pojavom emisije dima sa deponije Vinča. Posebna pažnja usmerena je na naselja Lešće, Višnjička banja, Višnjica, Rospi ćuprija, Karaburma, Krnjača, Kotež, Borča, Mirijevo, Zvezdara i ostale delove grada koji mogu biti pod uticajem.

Pored mernih mesta iz redovnog programa praćenja kvaliteta vazduha koji gravitiraju ka lokaciji deponije Vinča, u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine uspostavljena su dodatna merna mesta sa ciljem detaljnijeg praćenja situacije na predmetnim lokacijama. Pored toga Mobilna ekotoksikološka jedinica Gradskog zavoda u više navrata je obilazila teren i vršila trenutna merenja zagađujućih materija.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351