"BEZ GRANICA" Zajedno. Mogućnost. Budućnost. Izlečenje. Snaga - Međunarodni dan dece obolele od raka - 15. februar 2020.

svetski dan dece obolele od raka 2020Ustanovljen 2002. godine od strane Međunarodne kofederacije Udruženja roditelja dece obolele od raka, Međunarodni dan dece obolele od raka postao je deo Kalendara javnog zdravlja u Republici Srbiji 2013. godine.

Danas se obeležava u 88 zemalja sveta sa ciljem podizanja svesti o malignim bolestima u dečijem uzrastu, i dodatne podrške naporima koji imaju za cilj obezbeđivanje adekvatne dijagnostike, lečenja i podrške porodicama.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da se u svetu godišnje postavi oko 300.000 dijagnoza malignih bolesti kod dece uzrasta 0-19 godina. Najčešće vrste malignih bolesti u dečjem uzrastu bile su leukemije, tumori mozga, limfomi, neuroblastom i Vilmsov tumor. Rana i tačna dijagnoza malignih bolesti kod dece, praćena efektivnim lečenjem, treba da bude cilj uspešnog pristupa u kontroli ovih bolesti.

U Srbiji rak kod dece i adolescenata čini oko 0,7% u strukturi obolevanja od svih malignih bolesti. Svake godine  u Srbiji se registruje oko 315 dece, oba pola između 0 i 19 godina, sa nekom vrstom maligniteta. Kao i u većini zemalja u razvoju i u Srbiji, gotovo dve trećine novoobolele dece (63,8%) je uzrasta do 15 godina. Tri grupe bolesti, uključujući leukemiju, tumore mozga i limfome čine najčešće maligne bolesti u detinjstvu. Ove tri grupe malignih oboljenja čine gotovo polovinu (49,4%) svih maligniteta u detinjstvu. Najčešći uzrok smrti u detinjstvu u Srbiji su leukemije, limfomi i tumori mozga. U proseku svake godine, 48 dece starosti od 0 do 19 godina izgubi bitku sa ovom bolesti. U strukturi umiranja od svih malignih bolesti dve trećine umrle dece (65,4%) je bilo u uzrastu do 15 godina. Najčešći razlog smrtnog ishoda kod dece u uzrastu do 15 godina su tumori mozga sa 52,9%, leukemije sa 41,2% i limfomi sa 17,6%. U uzrastu od 0 do 19 godina, u strukturi umiranja, najčešći uzrok smrti od maligniteta su tumori mozga sa 40,4%, leukemije sa 30,8% i limfomi sa 15,4%.

Uspeh izlečenja raka kod dece je veliki, znatno veći nego u populaciji odraslih. U visokorazvijenim zemljama sveta, stopa preživljavanja dostiže čak 84%, a važno je napomenuti i da je ona u porastu čak i u pojedinim delovima sveta koji imaju slabije razvijene resurse ukoliko postoji lokalna i međunarodna podrška u ovoj oblasti.

Slogan ovogodišnje kampanje - ,,BEZ GRANICA“ Zajedno. Mogućnost. Budućnost. Izlečenje. Snaga. šalje snažnu poruku društvu u celini, koja naglašava sve one činioce koji mogu doprineti podizanju svesti o malignim bolestima u dečjem uzrastu, i posledično stvaranju podrške naporima u kontroli ovih bolesti.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351