Међународни дан медицинских сестара - 12.05.2019.

медицинске сестреМеђународни дан медицинских сестара обележава се у целом свету сваке године 12. маја, у спомен на рођење Флоренс Најтингел, британске медицинске сестре, зачетнице модерног сестринства, као признате професије.

Флоренс Најтингел је била медицинска сестра која је још средином XIX века говорила како се једино знањем и вештинама може допринети побољшању здравља људи. Сваке године Међународно веће сестара за обележавање Међународног дана медицинских сестара препоручује активности сестрама широм света.

Тема овогодишњег Међународног дана сестара је била: Медицинске сестре водећа снага за промене: „ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ ЉУДЕ“.

„Здравље за све значи да је здравље доступно свима у свакој земљи света. Здравље у овом контексту, не значи само обезбедити доступност здравствених услуга, већ комплетно стање физичког и менталног здравља, као и благостање које омогућава особи да води друштвено и економски продуктиван живот.“ (H. Mahler, 2016).

Активности везане за наведену тему требало би да се спроводе током целе године, од стране медицинских сестара и других професионалаца запослених у здравству. Интернационални савет сестара подстиче медицинске сестре да прошире програм сестринских иновација у бризи за бољи квалитет којим ће се задовољити целокупна заједница током године кроз индивидуалне и групне активности.

Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица" поводом Међународног дана медицинских сестара и техничара уручио је захвалнице узорним медицинским сестрама. Грaдскoм зaвoду зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд дoдeљeнa je зaхвaлница зa залагање и сарадњу.

Промотивни материјал и писана упутства доступна су на сајту https://www.icn.ch/

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351