Одржан стручни састанак на тему: „Организација и квалитет дијабетолошке заштите у Београду“

Светски дан здравља 2016Поводом обележавања 7. априла, Светског дана здравља, који је ове године био посвећен дијабетесу, у Градском заводу за јавно здравље, Београд 6. априла одржан је стручни састанак са представницима београдских домова здравља, који у свом раду директно учествују у здравственој заштити пацијената са дијабетесом. Циљ састанка је био да се размене искуства и примере добре праксе, као и да се сагледају могућности за унапређење организације и квалитета услуга у овој области.

Састанку су присуствовали представници девет домова здравља из Београда. У уводном делу су одржане презентације о дијабетолошкој здравственој заштити у Београду (др Катарина Војводић), квалитету дијабетолошке заштите у свету (др Весна Слијепчевић), Регистру за дијабетес (др Јасна Ристић), организацији рада Саветовалишта за дијабетес у Дому здравља „Земун“ (др Александра Цветковић и др Марија Главанић) и показатељима квалитета дијабетолошке заштите у Дому здравља „Др Симо Милошевић“ Чукарица (др Милица Ковачевић).

Током излагања и дискусије посебно је указано на значај евидентирања података о дијабетолошкој здравственој заштити (број пацијената, број и врста здравствених услуга) и редовног пријављивања новооболелих у Регистар за дијабетес. Као примери добре праксе истакнути су: организација саветовалишта за дијабетес у Дому здравља “Земун“ и успешно обављање лабораторијске анализе гликолизираног хемоглобина у Дому здравља Чукарица, али у условима субрегистрације пацијената оболелих од дијабетеса. Као изазови за даље побољшање наведени су: начин фактурисања (укључујући и фактурисање превентивних услуга пацијентима који имају другог изабраног лекара), рад лекара у саветовалишту, а да није изабрани лекар, писање рецепата, потешкоће приликом извештавања о показатељима квалитета дијабетолошке заштите и тумачења добијених резултата.

Закључено је да се приликом решавања проблема у збрињавању пацијената са дијабетесом морају узети у обзир капацитети и специфичности сваког дома здравља појединачно. За доношење правих закључака о величини проблема и могућностима његовог решавања, неопходни су валидни подаци, а њихово прикупљање у установама и даље се посматра првенствено кроз призму фактурисања и извештавања према РФЗО, што отежава и формирање праве слике о квалитету пружених услуга.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351