Održan stručni sastanak na temu: „Organizacija i kvalitet dijabetološke zaštite u Beogradu“

Светски дан здравља 2016

Povodom obeležavanja 7. aprila, Svetskog dana zdravlja, koji je ove godine bio posvećen dijabetesu, u Gradskom zavodu za javno zdravlje, Beograd 6. aprila održan je stručni sastanak sa predstavnicima beogradskih domova zdravlja, koji u svom radu direktno učestvuju u zdravstvenoj zaštiti pacijenata sa dijabetesom. Cilj sastanka je bio da se razmene iskustva i primere dobre prakse, kao i da se sagledaju mogućnosti za unapređenje organizacije i kvaliteta usluga u ovoj oblasti.

Sastanku su prisustvovali predstavnici devet domova zdravlja iz Beograda. U uvodnom delu su održane prezentacije o dijabetološkoj zdravstvenoj zaštiti u Beogradu (dr Katarina Vojvodić), kvalitetu dijabetološke zaštite u svetu (dr Vesna Slijepčević), Registru za dijabetes (dr Jasna Ristić), organizaciji rada Savetovališta za dijabetes u Domu zdravlja „Zemun“ (dr Aleksandra Cvetković i dr Marija Glavanić) i pokazateljima kvaliteta dijabetološke zaštite u Domu zdravlja „Dr Simo Milošević“ Čukarica (dr Milica Kovačević).

Tokom izlaganja i diskusije posebno je ukazano na značaj evidentiranja podataka o dijabetološkoj zdravstvenoj zaštiti (broj pacijenata, broj i vrsta zdravstvenih usluga) i redovnog prijavljivanja novoobolelih u Registar za dijabetes. Kao primeri dobre prakse istaknuti su: organizacija savetovališta za dijabetes u Domu zdravlja “Zemun“ i uspešno obavljanje laboratorijske analize glikoliziranog hemoglobina u Domu zdravlja Čukarica, ali u uslovima subregistracije pacijenata obolelih od dijabetesa. Kao izazovi za dalje poboljšanje navedeni su: način fakturisanja (uključujući i fakturisanje preventivnih usluga pacijentima koji imaju drugog izabranog lekara), rad lekara u savetovalištu, a da nije izabrani lekar, pisanje recepata, poteškoće prilikom izveštavanja o pokazateljima kvaliteta dijabetološke zaštite i tumačenja dobijenih rezultata.

Zaključeno je da se prilikom rešavanja problema u zbrinjavanju pacijenata sa dijabetesom moraju uzeti u obzir kapaciteti i specifičnosti svakog doma zdravlja pojedinačno. Za donošenje pravih zaključaka o veličini problema i mogućnostima njegovog rešavanja, neophodni su validni podaci, a njihovo prikupljanje u ustanovama i dalje se posmatra prvenstveno kroz prizmu fakturisanja i izveštavanja prema RFZO, što otežava i formiranje prave slike o kvalitetu pruženih usluga.

 

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351