Међународни Дан Мајке Земље 22. април 2015. На нас је дошао ред да водимо!

dan zemlje 2015Током 2009. године, Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 22. април као Међународни дан мајке Земље. У складу са тим, државе чланице прихватиле су да је Земља са својим екосистемима наш заједнички дом, израживши уверење да је неопходно да се промовише хармонија са природом у циљу постизања равнотеже између економских, социјалних и еколошких потреба садашњих и будућих генерација. Исте године, Генерална скупштина усвојила је своју прву резолуцију о усклађености са природом.

Губитак биодиверзитета, дезертификације, климатске промене, убрзани процеси урбанизације и прекид низа природних циклуса су висока цена нашег непоштовања природе и интегритета њених екосистема и процеса који одржавају живот на Земљи. Од индустријске револуције, Природа се третира као роба која у великој мери постоји због благостања људи и задовољавања њихових потреба, а еколошки проблеми су сматрани као решиви кроз употребу технологије.Да би се задовољиле основне потребе растуће популације на планети, а са ограниченим ресурсима, постоји потреба да се осмисле одрживији модели за производњу, потрошњу и економију у целини.

„Свесни смо да планета Земља и њени екосистеми представљају наш дом, да је израз - Мајка Земља - одомаћен у великом броју земаља и региона, а наглашавамо и да неке земље признају права природе у контексту промоције одрживог развоја људског друштва“ - наводи се у оквиру иницијативе „У хармонији са природом“ на званичном интернет сајту Уједињених Нација.

У многим земљама се поводом 22. aприла - Дана Мајке Земље организују манифестације и образовне радионице са темом очувања природе и природних ресурса.
У складу са својим надлежностима и професионалним активностима, Градски завод за јавно здравље Београд има сталног члана у оквиру Радне групе за адаптације на климатске промене при Секретаријату за заштиту животне средине Града Београда.

У Центру за хигијену и медицинску екологију Градског завода за јавно здравље Београд врши се припрема, планирање и реализација програма за праћење стања и очувања животне средине, као и евидентирање, прикупљање и анализа података о факторима ризика по здравље људи присутних у животној средини.

У Центру за екотоксикологију Градског завода за јавно здравље Београд врши се: испитивање (карактеризација, категоризација и др) отпада уз предлог начина поступања са чврстим и течним отпадом; превенција и одговор на хемијске удесе, уз обезбеђену сталну (24-oрочасовну) приправност мобилне екотоксиколошке јединице, као и израда студија о процени утицаја на животну средину, студија процена ризика, локалних и регионалних еколошких акционих планова као и програма, планова и пројеката из области заштите животне средине и заштите здравља људи.
 
Референце:
http://www.un.org/en/events/motherearthday/index.shtml

http://www.harmonywithnatureun.org/

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351