Međunarodni Dan Majke Zemlje 22. april 2015. Na nas je došao red da vodimo!

dan zemlje 2015

Tokom 2009. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. april kao Međunarodni dan majke Zemlje. U skladu sa tim, države članice prihvatile su da je Zemlja sa svojim ekosistemima naš zajednički dom, izraživši uverenje da je neophodno da se promoviše harmonija sa prirodom u cilju postizanja ravnoteže između ekonomskih, socijalnih i ekoloških potreba sadašnjih i budućih generacija. Iste godine, Generalna skupština usvojila je svoju prvu rezoluciju o usklađenosti sa prirodom.

Gubitak biodiverziteta, dezertifikacije, klimatske promene, ubrzani procesi urbanizacije i prekid niza prirodnih ciklusa su visoka cena našeg nepoštovanja prirode i integriteta njenih ekosistema i procesa koji održavaju život na Zemlji. Od industrijske revolucije, Priroda se tretira kao roba koja u velikoj meri postoji zbog blagostanja ljudi i zadovoljavanja njihovih potreba, a ekološki problemi su smatrani kao rešivi kroz upotrebu tehnologije.


Da bi se zadovoljile osnovne potrebe rastuće populacije na planeti, a sa ograničenim resursima, postoji potreba da se osmisle održiviji modeli za proizvodnju, potrošnju i ekonomiju u celini.

„Svesni smo da planeta Zemlja i njeni ekosistemi predstavljaju naš dom, da je izraz - Majka Zemlja - odomaćen u velikom broju zemalja i regiona, a naglašavamo i da neke zemlje priznaju prava prirode u kontekstu promocije održivog razvoja ljudskog društva“ - navodi se u okviru inicijative „U harmoniji sa prirodom“ na zvaničnom internet sajtu Ujedinjenih Nacija.

U mnogim zemljama se povodom 22. aprila - Dana Majke Zemlje organizuju manifestacije i obrazovne radionice sa temom očuvanja prirode i prirodnih resursa.
U skladu sa svojim nadležnostima i profesionalnim aktivnostima, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd ima stalnog člana u okviru Radne grupe za adaptacije na klimatske promene pri Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Grada Beograda.

U Centru za higijenu i medicinsku ekologiju Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd vrši se priprema, planiranje i realizacija programa za praćenje stanja i očuvanja životne sredine, kao i evidentiranje, prikupljanje i analiza podataka o faktorima rizika po zdravlje ljudi prisutnih u životnoj sredini.

U Centru za ekotoksikologiju Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd vrši se: ispitivanje (karakterizacija, kategorizacija i dr) otpada uz predlog načina postupanja sa čvrstim i tečnim otpadom; prevencija i odgovor na hemijske udese, uz obezbeđenu stalnu (24-oročasovnu) pripravnost mobilne ekotoksikološke jedinice, kao i izrada studija o proceni uticaja na životnu sredinu, studija procena rizika, lokalnih i regionalnih ekoloških akcionih planova kao i programa, planova i projekata iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite zdravlja ljudi.
 
Reference:
http://www.un.org/en/events/motherearthday/index.shtml

http://www.harmonywithnatureun.org/

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351