22. April 2022. Međunarodni dan majke Zemlje

dan majke zemljeKada nam majka Zemlja pošalje poruku

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) je rezolucijom A/RES/63/278 usvojenom 2009. godine proglasila 22. april za Međunarodni dan majke Zemlje.

Međunarodni dan majke Zemlje pruža priliku da se podigne svest globalne javnosti o izazovima za dobrobit planete i život koji ona podržava. Dan takođe prepoznaje kolektivnu odgovornost, na koju se poziva Deklaracija iz Rija iz 1992. godine, za promovisanje harmonije sa prirodom i Zemljom, za postizanje pravedne ravnoteže između ekonomskih, društvenih i ekoloških potreba sadašnjih i budućih generacija čovečanstva.1

Klimatske promene, promene prirode koje je napravio čovek, kao i nezakonite aktivnosti koje narušavaju biodiverzitet, kao što su krčenje šuma, promena namene zemljišta, intenzivirana poljoprivreda i stočarska proizvodnja ili rastuća ilegalna trgovina divljim životinjama, mogu povećati kontakt i prenošenje zaraznih bolesti sa životinja na ljude (zoonoza) kao što je slučaj i sa COVID-19.2

Prema podacima Sektora za životnu sredinu UN (UNEP), od jedne nove zarazne bolesti koja se javlja kod ljudi svaka 4 meseca, 75% ovih novonastalih bolesti potiče od životinja. Ovo ukazuje na postojanje bliske veze između zdravlja ljudi, životinja i životne sredine.2

U svom svakodnevnom radu, stručne službe Centra za higijenu i humanu ekologiju Gradskog zavoda za javno zdravlje, sa svojim bogatim profesionalnim iskustvom, pružaju stručnu podršku u cilju kvalitetnog i efikasnog obavljanja poslova i zadataka kao što su priprema, planiranje i realizacija programa za praćenje stanja i očuvanja životne sredine, a koji podrazumevaju ispitivanje kvaliteta podzemnih voda, površinskih voda, vazduha, zemljišta, kao i ispitivanja nivoa buke u komunalnoj sredini.

U vidu zaključka, prenosimo i izjavu Generalnog sekretara UNEP Antonija Guteresa: – "Dokazali smo da zajedno možemo da se nosimo sa monumentalnim izazovima. A pravo na zdravu životnu sredinu postaje sve značajnije. Ali moramo učiniti mnogo više. I mnogo brže. Posebno da bi se sprečila klimatska katastrofa."3

O Danu majke Zemlje možete ce detaljnije informisati na internet stranici Ujedinjenih nacija (UN) na adresi https://www.un.org/en/observances/earth-day

Reference:
1.    https://sdg.iisd.org/events/international-mother-earth-day-2022/    
2.    https://www.un.org/en/observances/earth-day
3.    https://www.un.org/en/node/135440/

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351