Промоција здравља на радном месту

nedelja javnog zdravlja petakРадно место пружа бројне могућности за унапређење здравља и превенцију болести и повреда. Настојања релевантних међународних организација да се побољша безбедност и добробит радника су еволуирала кроз време, али је тек релативно недавно промоција здравља посебно повезана са радним местом. Данас када говоримо о здрављу на раду, то подразумева не само заштиту здравља, већ и промоцију здравља на радном месту, односно удружене напоре запослених, послодаваца и друштва у целини за унапређење здравља и добробити људи на раду.

У том смислу, здраво радно место треба да обезбеди физичко, психичко и социјално благостање, организационе услове који штите и промовишу здравље и безбедност, тако да сви – радници и менаџери повећају контролу над сопственим здрављем и да га побољшају. С обзиром да једну трећину свог живота проводимо на послу, радно место се може искористити као тачка контакта са здрављем – личним здрављем, која омогућава да се изграде или унапреде знања и вештине радника за усвајање здравих стилова живота и тиме побољша њихово здравље, не само директно на радном месту, већ уопште.

Како мотивисати послодавце и запослене за промоцију здравља на раду? Усвајање здравог начина живота, побољшан квалитет живота, продужен животни век без инвалидитета су само неки од очекиваних исхода, важних и за једне и за друге. Послодавци су тим више заинтересовани за здраву радну снагу, побољшан функционални капацитет и способност радника да се превазиђу изазови радног места, како би се повећала продуктивност и смањили трошкови због изостајања са посла.

Светска здравствена организација је 2017. године идентификовала програме промоције здравља на радном месту као најбољу опцију за превенцију и контролу незаразних болести, укључујући ментално здравље. Заиста успешан програм је онај чије су компоненете пажљиво одабране, ефикасно имплементиране и прилагођене популацији запослених. Важно је да програми промоције здравља буду интегрисани у процесе организације, колико год је то могуће и да истовремено обухвате изградњу вештина појединаца, животну, односно радну средину, политике и културалне факторе на радном месту.
 
 
petak gif

Наиме, већина послодаваца, када размишља о побољшању здравља радника, има у виду акције које појединци могу предузети, као што су: смањење телесне тежине, престанак пушења, више физичког вежбања. Међутим, побољшање здравља захтева широку перспективу, која укључује и окружења у којима људи раде, живе, проводе време. Здравље особе је резултат како појединачних радњи, тако и контекста или окружења у којем се те радње предузимају. Због тога су, поред едукативних активности које за циљ имају повећање знања и промене понашања, веома важне компоненте програма промоције здравља на радном месту промена окружења и постојање норми или политика које подржавају заштиту и промоцију здравља запослених. На тај начин се утиче на велике групе радника истовремено и чини усвајање здравог понашања много лакшим.

Промовисање здраве исхране и повећање физичке активности међу радницима, путем едукативних стратегија и пратећих побољшања животне средине на радном месту, најчешћи су елементи интервенција и програма промоције здравља на раду. Бројни докази из литературе показују да су они повезани са побољшањима у потрошњи воћа и поврћа, смањењем телесне тежине и индекса телесне масе, а самим тим и са потенцијалним побољшањима кардиометаболичких фактора ризика (обим струка, крвни притисак, холестерол, триглицериди, шећер у крви), с тим да су у склопу интервенције обезбеђени здрава храна и пиће на радном месту, као и простор за вежбање. Индивидуално усмерени програми су показали највећу делотворност у области очувања менталног здравља здравствених радника, када су били усмерени на управљање стресом, смањење сагоревања на послу („burnout“) и анксиозности.

Организациони фактори битно доприносе успеху здравствено промотивних програма на радном месту. Они укључују подршку и посвећеност руководства, инфраструктуру, креирање позитивног окружења и културе радног места у смислу међусобног поштовања и уважавања, отворене комуникације, охрабривања и оснаживања запослених. Такође је за успешност здравствено промотивних програма важно укључивање запослених, не само на нивоу информисаности или консултација, већ њихово активно и смислено учешће у сваком кораку процеса, од планирања до имплементације и евалуације, уз слободно изражавање мишљења и идеја. Не треба заборавити да су запослени најбоља предност сваке организације и да се улагање у побољшање њиховог здравља и благостања вишеструко враћа, не само кроз већи допринос на раду и лојалност, већ кроз задовољство послом и квалитетом живота, као кључним одредницама здравља и дуговечности.

Градски завод за јавно здравље Београд, у оквиру обележавања Европске недеље јавног здравља, организује акредитовану едукацију за здравствене раднике и сараднике на тему: „Радно место као здраво окружење“.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351