Pravilno nošenje školske torbe/ranca - preduslov za zdravu kičmu!

tezina skolskih knijgaŠkolsko doba predstavlja period intenzivnog telesnog i psihičkog razvoja u kome dete može biti  izloženo različitim negativnim uticajima sredine,  koje treba prepoznati i na vreme otkloniti kako bi se sprečili mogući poremećaji psihofizičkog razvoja.

Jedna od stvari na koju treba obratiti pažnju je i težina školske torbe. Preteške školske torbe čest su uzrok bolova u leđima, grudima i vratu, kao i lošeg držanja koje može dovesti do različitih deformiteta kičme koji se javljaju u periodu najvećeg intenziteta rasta i razvoja kod dece.

Zastupljenost deformiteta kod dece školskog uzrasta u Beogradu

 

U 2018. godini sistematskim pregledima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dece školskog uzrasta obuhvaćeno je 75,1% učenika neparnih razreda osnovnih i srednjih škola.

Najčešća utvrđena patološka stanja su: deformiteti stopala, loše telesno držanje, deformiteti kičmenog stuba i deformiteti  grudnog koša.

U osnovnim i srednjim školama loše telesno držanje prisutno je kod 15,2% dece, a izraženije je kod  dece u osnovnoj školi.

Od deformiteta kičmenog stuba najzastupljenije su skolioza (5,4%) i kifoza (5,3%). Skolioza je za oko 2% učestalija kod srednjoškolaca,  dok je kifoza prisutna u približno istom procentu kod dece u osnovnoj i srednjoj školi.

Uočeno je da se broj dece sa kifozom i skoliozom kičmenog stuba povećava sa uzrastom deteta tako da su ovi deformiteti  učestaliji u višim razredima osnovne škole.

Deformiteti stopala prisutni su kod svakog petog učenika. Problem je izraženiji kod učenika osnovnih škola, gde 22,2%  dece ima deformitet stopala.

Deformitet  grudnog koša imalo je 2,1% dece.

Preporuka medicinskih stručnjaka, pre svega ortopeda i fizijatara, je da težina školske torbe sa školskim  priborom i pratećom opremom treba da iznosi 5-10%, do maksimalno 15% telesne težine deteta, iznad čega ona štetno deluje na koštano-mišićni sistem i njegov razvoj.

Primer preporučene težine školske torbe

Za dete normalnog razvoja i uhranjenosti  (u okviru granica standarda za dati uzrast)-prikladna težina školske torbe sa priborom je do 10%  telesne težine deteta, što znači da dete težine 22-25kg (prosečna težina deteta pri polasku u prvi razred osnovne škole), ne bi trebalo da nosi školsku torbu težu od  2-2,5 kg.

Osim težine školske torbe, pažnju treba posvetiti i  njenom obliku i veličini. Da bi se smanjilo opterećenje i bol u leđima,  vrh torbe treba da se nalazi nekoliko centimetara ispod vrha lopatica a njen donji deo nekoliko centimetara iznad struka.

Kako pravilno odabrati i nositi školsku torbu/ranac?

 • Torba pre svega, mora da odgovara  visini deteta i ne sme prelaziti iznad detetovih ramena, kako  dete ne bi palo ukoliko se nagne napred.
 • Naramenice moraju biti široke, adekvatno podešene i dobro postavljene kako bi se težina  podjednako rasporedila na oba ramena. Nošenje torbe  na  samo jednom ramenu izaziva bolove u mišićima i  dovodi do problema sa držanjem i položajem tela.
 • Dužinu naramenica prilagoditi tako da torba bude visoko na leđima i blizu kičme. Labavo postavljena torba izaziva krivljenje kičme i bol u leđima. 
 • Torba treba da ima više pregrada, kako bi težina njenog sadržaja bila efikasnije preraspodeljena.

Deca mlađeg uzrasta bi trebalo da nose torbe sa podesivim kaiševima koji se vezuju oko grudi i struka i pravilno preraspodeljuju težinu koja se nosi duž leđa, pa samim tim smanjuju pritisak na osetljive mišiće vrata i ramena.

tezina skolskih knjiga

Školske torbe sa produženom ručkom i točkićima nisu preporučljive zbog opterećenja strane tela koja „povlači“ torbu i što izaziva bol u ramenu i krivljenje kičme u stranu. Takođe, ove torbe mogu dovesti i do povreda usled saplitanja, naročito na neravnom terenu ili stepenicama.  

Preporuke roditeljima:

 • Deca moraju učestvovati u izboru torbe jer morate izabrati torbu koju će dete rado nositi.
 • Torba i pernica treba da budu od  lakšeg materijala, a trebalo bi izbegavati i kupovinu svezaka tvrdog poveza koje su mnogo teže.
 • Pokažite deci pravilno pakovanje školske torbe - najteži deo sadržaja uvek ide bliže detetovim leđima.
 • Redovno kontrolišite i „pročistite“ sadržaj torbe, imajući u vidu da deca neretko nose nepotrebne stvari.
 • Proverite da li vaša deca, naročito ona mlađeg uzrasta, spremaju školsku torbu prema rasporedu za taj dan jer se često dešava da deca nose sve knjige u školu.
 • Naučite decu kako da pravilno nose špkolsku torbu - Upozorite ih da torbu ne nose na jednom ramenu!
 • Redovno pitajte vaše dete da li mu nošenje školske torbe izaziva umor ili bol, trnjenje ili gubitak osećaja u rukama, bol i ukočenost u vratu, crvenilo na ramenima pa se posavetujte i sa izabranim lekarom kako bi se ustanovio razlog bolova u mišićima i zglobovima vašeg deteta.
 • Ukoliko vaše dete  svakodnevno nosi veliki broj knjiga, posavetujte se sa učiteljem/razrednim starešinom.

Preporuke za škole:

 • Ukoliko je moguće, u školama, naročito onim u ruralnim krajevima, gde đaci do škole prelaze i po više kilometara, treba obezbediti prostor ili ormariće za ostavljanje bar dela knjiga i pribora.
 • Preporučivati sveske mekih poveza i malih formata, kad god je to moguće.
 • Učitelji i nastavnici bi trebalo daju jasne informacije o školskom materijalu i udžbenicima koje bi đaci trebalo da nose sledećeg dana ili časa.
 • Povećati upotrebu modernih tehnologija, uključujući elektronske sadržaje, ali  pazeći na negativne aspekte korišćenja računara i sedentarnih aktivnosti.

Problem teških torbi treba rešavati kao deo strategije sveobuhvatnog očuvanja zdravlja aktivnom saradnjom i edukacijom roditelja,  nastavnog kadra i dece

Fizička aktivnost - neophodna za sprečavanje defomiteta kičme

Kada su u pitanju deformiteti kičmenog stuba nedostatak fizičke aktivnosti/nedovoljna fizička aktivnost jedan je od vodećih uzroka nastanka ovih poremećaja. Shodno tome, u školama bi od najranijeg uzrasta trebalo učiti decu pravilnom držanju  a izuzetno je važno u nastavne programe uvrstiti više  sadržaja koji promovišu, preporučuju i sprovode fizičku aktivnost kroz različite aktivnosti na otvorenom/u prirodi.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351