Održani edukativni seminari za prosvetne radnike „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je, sa početkom nove školske godine ušao u još jedan ciklus sprovođenja edukativnog programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“.

U Gradskom zavodu za javno zdravlje tim povodom su, 25. i 26. septembra i 2. i 3. oktobra 2015. godine godine održana dva dvodnevna seminara, kojima je prisustvovalo ukupno 43 prosvetnih radnika i saradnika iz 18 osnovnih škola. Oba seminara su protekla u pozitivnoj atfosferi, interaktivnom radu i dinamičnoj razmeni znanja, stavova i iskustava između voditelja obuke i njenih polaznika.

Program „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“ kroz poseban edukativni pristup „Zajedničko učenje kroz akciju“ ima za cilj kako unapređenje kompetencija nastavnika na temu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, tako i osnaživanje, odnosno jačanje emocionalne inteligencije kod učenika, kroz jačanje njihovih veština procene rizika i izgradnju samopouzdanja i samopoštovanja.

Do sada je u Gradskom zavodu za javno zdravlje, počev od 2010. godine, održano ukupno 11 obuka, kojima je obuhvaćeno preko 200 prosvetnih radnika i saradnika iz preko 90 beogradskih osnovnih škola. Program je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Od leta 2014. godine aktivna je i fejsbuk stranica pod nazivom “Tvoje znanje menja sve” (https://www.facebook.com/tvoje.znanje.menja.sve), na kojoj su dostupne važne informacije u vezi sa programom, kao i prikaz različitih faza procesa rada u školama kroz đačke aktivnosti koje prate njegovu realizaciju.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351