Obeležena nedelja prevencije povreda u saobraćaju - vršnjačka edukacija u fokusu

повреде у саобраћајуPovodom obeležavanja Nedelje prevencije povreda u saobraćaju, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je, u saradnji sa Saobraćajno-tehničkom školom Zemun i Medicinskom školom „Nadežda Petrović“ iz Zemuna, a uz podršku Crvenog krsta Beograd i Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, u petak 4. maja 2018. godine, drugi put za redom organizovao pokaznu vežbu vršnjačke edukacije na poligonu Saobraćajno-tehničke škole u Zemunu.

Cilj ove manifestacije bio je podizanje svesti o značaju bezbednog ponašanja i pravilnog reagovanja u slučaju nastanka saobraćajne nezgode, radi sprečavanja  i ublažavanja posledica saobraćajnog traumatizma.

повреде у саобраћају

Uigrani tim vršnjačkih edukatora Medicinske škole „Nadežda Petrović“ i Saobraćajno-tehničke škole Zemun učesnike manifestacije je na slikovit način podsetio na najčešće rizike za nastanak saobraćajnih nezgoda, kao što su upotreba alkohola, brzina, upotreba mobilnih telefona u toku voženje i dr. Posetioci su bili u prilici da vide, kao i da sami isprobaju simulator direktnog sudara na kosoj ravni, čime je istaknut značaj korišćenja sigurnosnih pojaseva i pri veoma malim brzinama, kao i da steknu utisak o opasnosti vožnje pod uticajem alkohola, psihoaktivnih supstanci i višečasovnog umora, uz pomoć specijalnih naočara za simulaciju ovih stanja.

повреде у саобраћају

U toku pokazne vežbe izvedena je i simulacija saobraćajne nezgode gde je posebna pažnja posvećena radnjama koje bi svaki učesnik u saobraćaju trebalo da preduzme u slučaju nastanka saobraćajne nezgode, sa akcentom na osnovne tehnike pružanja prve pomoći povređenima.

Pored zemunskih srednjoškolaca, ovom značajnom događaju prisustvovalo je i rukovodstvo Saobraćajno-tehničke škole, Medicinske škole "Nadežda Petrović", predstavnici Gradskog zavoda za javno zdravlje, Crvenog krsta Beograd, sekretar Crvenog krsta Zemun, predsednik Skupštine Gradske Opštine Zemun,Sekretar Auto-moto saveza Srbije. Naročito je bilo zapaženo prisustvo dr Žofije Pustaj, predstavnika i šefa nacionalne kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu, koja je okupljenima uputila snažne poruke o adekvatnom ponašanju mladih u cilju poboljšanja njihove bezbednosti u saobraćaju. Ceo događaj je bio izuzetno medijski propraćen

повреде у саобраћају

U okviru ovog događaja prikazan je samo jedan segment vršnjačke edukacije koju ovi mladi ljudi sprovode u srednjim školama na teritoriji grada Beograda.

Zašto vršnjačka edukacija? Vršnjačka edukacija predstavlja dokazano efikasan način prenošenja i usvajanja znanja i veština, pre svega jezikom koji je prilagođen uzrastu. Na taj način poruka mnogo lakše dopire do onoga kome je namenjena, i to ne samo iz oblasti bezbednosti u saobraćaju, već kada su u pitanju i brojne druge teme.

повреде у саобраћају

Zašto mladi? Sa javno zdrastvenog aspekta upravo mladi predstavljaju jednu od najranjivijih grup učesnika u saobraćaju. Saobraćajni traumatizam je vodeći uzrok smrti i invalidnosti u uzrastu 15-19 godina, odnosno srednjoškolskom uzrastu.

повреде у саобраћају

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd intenzivno radi na koordinaciji i davanju podrške vršnjačkoj edukaciji iz oblasti bezbednosti u saobraćaju. Od decembra 2016. godine, kada je izvedena prva edukacija, tim vršnjačkih edukatora medicinske škole "Nadežda Petrović" i Saobraćajno tehničke škole Zemun, obavio je 11 edukacija u srednjim školama različite vokacije, od čega 7 edukacija, sa preko 350 slušalaca u toku 2017. godine, dok su u prva četiri meseca 2018. godine održane 4 edukacije sa preko 200 slušalaca.

повреде у саобраћају

Ovi podaci ukazuju da se sprovođenje vršnjačke edukacije intenzivira, sa težnjom da u narednom periodu ove aktivnosti budu još zastupljenije, kako bi poruka i znanje o bezbednosti u saobraćaju, o pravilnom ponašanju i reagovanju nakon saobraćajne nezgode, bili preneseni što većem broju mladih ljudi, kako bi im se pobudila svest o svakodnevnim rizicima kojima su izloženi i kako bi što veći broj mladih života bio sačuvan.

повреде у саобраћају

повреде у саобраћају

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351