Zajedničko finale mladenovačkih osnovaca u okviru programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“

prevencija droga

U sredu, 8. juna 2016. godine, u Centru za kulturu Mladenovac, održan je kolektivni performans osnovaca iz četiri od pet mladenovačkih škola koje su tokom školske 2015/2016. godine bile uključene u program „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“.

Učenici uzrasta od trećeg do sedmog razreda iz osnovnih škola „Bora Lazić“ (Vlaška), „Kosta Đukić“, „Momčilo Živojinović“ i „Sveti Sava“, upriličili su, kroz literarnu, likovnu, muzičko-scensku i dramsku formu, sveobuhvatan prikaz znanja  i kreativne produkte svog višemesečnog rada posvećenog temi prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Dotičući se širokog spektra tema – od svima dostupnih energetskih pića, preko legalnih supstanci poput nikotina i alkohola i različitih tipova lekova, sve do zakonom zabranjenih droga, đaci su pokazali da su ostvarili ozbiljan uvid u ovu zahtevnu i delikatnu materiju i na veoma zreo, a opet uzrasno prilagođen, zabavan i kreativan način, obradili ne samo problematiku zavisnosti, onda kada do nje već dođe, već i najčešćih uzroka i iskušenja za ulazak u svet koji ka njoj vodi – od emocionalne nestabilnosti, porodičnih problema sve do uticaja vršnjaka, kao i želje da se bude prihvaćen, uspešan ili popularan. Na ovaj način, učenici su pokazali koliko su uspeli da, upravo kroz rad na ovom programu, shvate spregu između emocija i ponašanja, odnosno da stepen svoje emocionalne inteligencije podignu na jedan viši nivo koji daje dobru osnovu za donošenje važnih odluka u budućnosti, što i jeste osnovni cilj ovog edukativnog programa.

prevencija droga

Publici u mladenovačkom Centru za kulturu u koju su toga dana dominantno činili učenici osnovnih škola, ali i pojedini roditelji i ostali zainteresovani građani, svoje radove predstavilo je preko 100 mladih učesnika, zajedno sa svojim nastavnicima. Predstavnici Gradskog zavoda su im tom prilikom svima uručili priznanja-zahvalnice za uspešno obavljen posao i lepu saradnju u proteklom periodu.

Program „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“ se bazira na konceptu „Zajedničko učenje kroz akciju“, koji je preuzet od strane britanskih stručnjaka u ovoj oblasti, a kao krajnji cilj ima osnaživanje dece u procesu donošenja sopstvenih odluka i preuzimanju odgovornosti za njih, dok se nastavnik iz svoje uobičajene uloge izmešta u poziciju moderatora - voditelja aktivnosti, koji ih, samo po potrebi, može blago usmeravati i korigovati njihov tok i sadržaj.

Prevencija droga

Program je nastao je tokom projekta Evropske Unije „INSADA” (Implementacija Nacionalne strategije za borbu proitiv droga) u periodu 2009 – 2011. godine, nakon čega je koordinaciju i dalju realizaciju programa preuzeo Gradski zavod za javno zdravlje Beograd i uspešno je sprovodi već šest godina.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351