Kvalitet ambijentalnog vazduha u Beogradu - april 2016.

Београд ваздух

Lokalnu mrežu mernih mernih mesta Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd za sistematsko praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda čini 18 mernih mesta (od kojih su na 5 postavljene automatske merne stanice). Pored lokalne mreže, 4 automatske merne stanice kojima upravlja Gradski zavoda za javno zdravlje Beograd pripadaju državnoj mreži.

Postojanje automatskih mernih stanica opremljenih mernim uređajima za kontinualno praćenje kvaliteta vazduha omogućava analize na licu mesta sa prenosom podataka u realnom vremenu i kontinualno praćenje epizodnih zagađenja.

Praćenje kvaliteta vazduha obuhvata merenja koncentracije sumpor dioksida, čađi, azot dioksida, suspendovanih čestica, ugljen monoksida, prizemnog ozona, benzena i drugih lako isparljivih organskih jedinjenja, sadržaja teških metala i policikličnih aromatičnih ugljovodonika u suspendovanim česticama, taložnih materija i njihovog sadržaja, kao i specifičnih zagađujućih materija među kojima su formaldehid, akrolein, amonijak i vodonik sulfid.

Rezultati merenja navedenih zagađujućih materija pokazuju da je kvalitet vazduha u Beogradu zadovoljavajući. U slučajevima zagađenja vazduha, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd putem medija daje preporuke za ponašanje građana, pogotovo najosetljivijih grupa stanovnika u gradskoj sredini (deca, stari, osobe za hroničnim oboljenjima respiratornog ili kardiovaskularnog sistema).

Posebno naglašavamo da se u ovo doba godine,usled cvetanja drveća,javlja problem alergogenog polena, koji je jedan od najznačajnijih prirodnih alergena koja se može naći u vazduhu. Sezona cvetanja drveća počinje početkom cvetanja leske i jove i traje od februara do početka maja. Polenova zrna kod više od 20% ljudske populacije (svaki peti čovek) izazivaju alergijske reakcije (bronhitis, konjuktivitis, dermatitis, polenskakijavica...). Podaci o koncentracijama alergenog polena su dostupni na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

 

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351