Zagađenost vazduha uobičajena za decembar

Praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda u decembru je pokazalo da su izmerene vrednosti koncentracije zagađujućih materija uobičajene za ovo doba godine zbog nepovoljnih meteoroloških uslova (temperaturne inverzije, povećana vlažnost vazduha i odsustvo vetra). Glavni izvori zagadjenja su saobraćaj i termoenergetski objekti (kućna ložišta).

 

U skladu sa tim, date su i preporuke za ponašanje stanovništva, posebno osoba sa hroničnim respiratornim oboljenjima i starijih sugrađana, kojima se preporučuje da u situaciji povećanog zagađenja, smanje dužinu boravka i intenzivne fizičke napore u spoljnoj sredini. Izmerene koncentracije u prethodnih nekoliko dana nisu zahtevale drastične mere, sem navedenih preporuka.

Po najavljenim vremenskim prilikama za naredni period,  očekuje se poboljšanje kvaliteta vazduha na celoj teritoriji grada.  Meteorološka situacija se već danas menja, tako da su izmerene koncentracije zagađujućih materija u vazduhu niže, a u slučaju suspendovanih čestica, čak 3-3.5 puta niže u odnosu na vrednosti prethodnih dana.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351