Istraživanje zadovoljstva korisnika kvalitetom zdravstvene zaštite u ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite u Beogradu u 2014. godini

Квалитет здравствене заштите

Rezultati istraživanja su pokazali visok stepen zadovoljstva bolničkim lečenjem u Beogradu. Oko 92% ispitanika se izjasnilo da su zadovoljni ili veoma zadovoljni bolničkim lečenjem, a prosečna ocena zadovoljstva je u 2014. godini 4,32. Anketa je pokazala da su uspešnost lekarskog lečenja pacijenti ocenili visokom ocenom 4,55.

Prilikom ocenjivanja rada specijalističkih službi, dužina čekanja, nepoštovanje zakazane satnice, gužve, nedovoljno vremena posvećenog pacijentu vodeći su uzroci nezadovoljstva pacijenata radom specijalističke službe u bolnicama u Beogradu. Anketa je takođe pokazala da se, posle poseta lekaru specijalisti, 77,3% ispitanika oseća sposobnijim da se izbori sa svojim zdravstvenim problemima.

Istraživanje zadovoljstva korisnika radom ustanova sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite sprovedeno je u nedelji od 1.12.2014.- 5.12.2014. godine na internističkim, hirurškim, ginekološkim, odeljenjima fizikalne medicine i rehabilitacije i specijalističkim službama u 17 beogradskih bolnica, prema Metodološkom uputstvu Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.
U istraživanju zadovoljstva korisnika radom internističkih, hirurških, ginekoloških i odeljenja fizikalne medicine i rehabilitacije korišćen je jedinstveni upitnik za svako odeljenje.  Poseban upitnik je korišćen za specijalističku službu interne medicine (obuhvaćene su subspecijalnosti interne medicine: pulmologija, kardiologija, alergologija i imunologija, gastroenterologija, hematologija, endokrinologija, nefrologija, reumatologija) u 14 bolnica u Beogradu.

U istraživanju je učestvovalo ukupno 2.864 korisnika, ili 80,5% u odnosu na broj otpuštenih pacijenata. Najveća stopa odgovora bila je na odeljenjima za rehabilitaciju (preko 99%), a najmanja stopa odgovora je na ginekološko-akušerskim odeljenjima, oko 76%. Ocenjujući bolničko lečenje u celini, kao i prethodne godine, najzadovoljniji su pacijenti lečeni na odeljenjima za rehabilitaciju (4,46), a najmanje su zadovoljne pacijentkinje sa ginekološko-akušerskih odeljenja (4,18).

Pored opštih demografskih podataka ispitivano je zadovoljstvo prijemom i otpustom iz bolnice, upoznatost sa pravima i dužnostima od strane osoblja, zadovoljstvo uslugama sestrinske nege i zadovoljstvo uslugama lekara tokom boravka u stacionaru, zadovoljstvo uslugama dijagnostike i terapije, zadovoljstvo uslugama ishrane i uslovima smeštaja tokom boravka u bolnici, zadovoljstvo organizacijom poseta i zadovoljstvo ukupnim bolničkim lečenjem.

Po mišljenju većine pacijenata (oko 88%), organizacija prijema u bolnicu je zadovoljavajuća. Pacijenti su tokom bolničkog prijema najzadovoljniji ljubaznošću osoblja (94% zadovoljnih), a najmanje zadovoljni čekanjem na šalteru (79% zadovoljnih), a zatim objašnjenjima u vezi procedure prijema i vremenom od prijema u bolnicu do smeštaja u bolesničku sobu (oko 87% zadovoljnih). Takođe su veoma zadovoljni i procedurom otpusta iz bolnice (preko 92% zadovoljnih). Prosečna ocena zadovoljstva bolničkim prijemom je 4,29 (nešto veća nego prethodne godine, 4,23), a otpustom iz bolnice 4,45 (u prethodnoj godini 4,41). Procedurom bolničkog prijema su najzadovoljniji pacijenti u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Specijalnoj bolnici za endemsku nefropatiju i Klinici za rehabilitaciju „Dr miroslav Zotović“. Procedurom bolničkog otpusta najzadovoljniji su pacijenti Specijalne bolnice za kardiovaskularne bolesti „Sveti Sava“ i KBC „Dr Dragiša Mišović“.

Značajno nepovoljniji podaci se odnose na poznavanje prava i dužnosti pacijenta na odeljenju, a posebno na mogućnosti za prigovore i žalbe u slučaju nezadovoljstva. Oko 11,5% pacijenata se izjasnilo da ih bolničko osoblje nije upoznalo sa pravom da daju saglasnost na predloženu proceduru, oko 12% nije upoznato sa dužnostima na bolničkom odeljenju, a 28% nije upoznato sa načinom prigovora i žalbi u slučaju nezadovoljstva, što je slično rezultatima iz prethodne godine.

Blizu 95% pacijenata je zadovoljno radom lekara i medicinskih sestara u bolnicama u Beogradu. Pacijenti su zadovoljni ljubaznošću medicinskih sestara, njihovim objašnjenjima vezanim za procedure, testove i tretmane, kao i vremenom čekanja na sestru kod hitne potrebe, pa je prosečna ocena zadovoljstva sestrinskom negom 4,61 (u prethodnoj godini 4,60). I osobine lekara, ljubaznost, spremnost da daju odgovore na pitanja, sposobnost dijagnostikovanja zdravstvenih problema, uspešnost u lečenju, davanje uputstva pri otpustu sa bolničkog lečenja, kao i objašnjavanje testova i tretmana, su zadovoljavajuće za većinu pacijenata, pa je prosečna ocena zadovoljstva uslugama lekara 4,59 (u prethodnoj godini 4,58). Radom medicinskih sestara su najzadovoljniji pacijenti u Specijalnoj bolnici za endemsku nefropatiju i Institutu za reumatologiju, a radom lekara su najzadovoljniji pacijenti u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku i Institutu za reumatologiju.

Dijagnostičkim procedurama u bolnici u oblasti laboratorijske  dijagnostike zadovoljno je 95% pacijenata, u oblasti radiološke 93%, kardiološke dijagnostike oko 95%, a uslugama fizikalne terapije, oko 92% pacijenta. Prosečna ocena zadovoljstva uslugama dijagnostike i terapije je 4,52 (u prethodnoj godini 4,49). Dijagnostičkim uslugama su najzadovoljniji pacijenti u Klinici za rehabilitaciju „Dr M. Zotović“, Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku i u Specijalnoj bolnici za endemsku nefropatiju.

Pacijenti su najmanje zadovoljni ishranom i uslovima smeštaja u bolnici. Ukusom bolničke hrane zadovoljno je oko 72% pacijenata, raznovrsnošću hrane 73%, a temperaturom hrane oko 77%  pacijenata. Količinom hrane je zadovoljno 80%, načinom serviranja preko 82%, a vremenom serviranja oko 86% pacijenata. Prosečna ocena opšteg zadovoljstva uslugama ishrane je 4,08 i nešto je veća u odnosu na prethodnu godinu (4,02). Bolničkom ishranom su najzadovoljniji pacijenti u Specijalnoj bolnici za endemsku nefropatiju i Specijalnoj bolnici za ortopedsku protetiku.

Bolničkim smeštajem je zadovoljno oko 83% ispitanika, s tim što su najnezadovoljniji čistoćom toaleta (68% zadovoljnih), udobnošću kreveta (75%) i opremom sobe (78%), dok je najveći broj zadovoljan temperaturom (87,5%) i čistoćom bolesničke sobe (85%). Prosečna ocena zadovoljstva uslovima smeštaja u bolnici je 4,15 (4,17 u prethodnoj godini). Uslovima smeštaja su najzadovoljniji pacijenti u Specijalnoj bolnici za endemsku nefropatiju, Specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“ i KBC „Dr Dragiša Mišović“.
Oko 90% pacijenata je zadovoljno organizacijom poseta, vremenom posete, dužinom trajanja i brojem poseta (prosečna ocena 4,29 za vreme i za dužinu poseta, a 4,30 za broj poseta), što odgovara rezultatima iz prethodne godine. Najzadovoljniji su pacijenti u Specijalnoj bolnici za endemsku nefropatiju i Specijalnoj bolnici za ortopedsku protetiku.

Na stepen zadovoljstva bolničkim lečenjem statistički značajno utiču: pol, starost, školska sprema i materijalni položaj ispitanika. Muškarci su zadovoljniji lečenjem u bolnici od žena, a stariji pacijenti su zadovoljniji od mlađih. Pacijenti koji su svoj materijalni položaj ocenili kao veoma dobar i dobar su zadovoljniji od pacijenata čiji je materijalni položaj loš. Sa porastom školske spreme, zadovoljstvo opada.

Zadovoljstvo pacijenata se značajno razlikuje u različitim bolnicama (prosečna ocena od 4,21 do 4,83). Najzadovoljniji su pacijenti u Specijalnoj bolnici za ortopedsku protetiku, Specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“ i Specijalnoj bolnici za endemsku nefropatiju.

Dobijeni rezultati, i pored visokog stepena zadovoljstva korisnika, ukazuju da postoje segmenti bolničkog smeštaja i rada, koje treba unapređivati.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351