Zadovoljstvo zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Beogradu

Zadovoljstvo poslom se definiše kao pozitivna emocionalna reakcija i stavovi pojedinca prema svom poslu. Ono predstavlja kombinaciju unutrašnjih i spoljašnjih faktora. Unutrašnji podrazumevaju prirodu posla koji osoba radi, zadatke koji čine, profesionalni razvoj, osećaj odgovornosti i dostignuća u poslu, a spoljašnji faktori podrazumevaju uslove rada, kao što su plata, saradnici i šefovi. Unutrašnji faktori unapređuju satisfakciju, a spoljašnji preveniraju nezadovoljstvo.

Zdravstvene ustanove u Srbiji imaju obavezu da jednom godišnje sprovedu ispitivanje zadovoljstva svojih radnika, urade analizu dobijenih rezultata, kao i da sprovode mere i aktivnosti na unapređenju kvaliteta na osnovu rezultata istraživanja.

 

Istraživanje zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Beogradu je sprovedeno krajem 2014. godine u 16 domova zdravlja i 8 zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite, kao i u 26 bolnica. U domovima zdravlja i zavodima 62% zaposlenih je popunilo anketu, a u bolnicama 43% zaposlenih.

Zadovoljstvo zaposlenih u domovima zdravlja i zavodima

Kada je u pitanju ukupno zadovoljstvo poslom, svaki deseti ispitanik je izjavio da je veoma nezadovoljan, 16% je nezadovoljno, a svaki treći nije ni zadovoljan ni nezadovoljan. Zadovoljnih je manje od trećine, a veoma zadovoljnih 6%. Posmatrano po profilima radnika, najveću prosečnu ocenu zadovoljstva poslom daju administrativni radnici, dok su poslom najmanje zadovoljni tehnički radnici.

Zaposleni su najzadovoljniji saradnjom sa kolegama, profesionalnom autonomijom i jasnim uputstvima za rad.

Najčešći razlog nezadovoljstva zaposlenih je finansijska nadoknada za rad (skoro tri četvrtine veoma nezadovoljnih i nezadovoljnih), zatim sledi mogućnost za kontinuiranu edukaciju i mogućnost profesionalnog razvoja koje pruža sadašnji posao.

Po povratku s posla, čak polovina zaposlenih oseća često i uvek fizičku i emocionalnu iscrpljenost, dok umor pri pomisli na odlazak na posao često ili uvek oseća više od jedne trećine zaposlenih radnika.

Nešto više od trećine zaposlenih u narednom petogodišnjem periodu ne razmišlja o promeni posla, a od onih koji bi menjali posao gotovo polovina bi ostala u državnom sektoru zdravstva, oko 7% ispitanika bi prešlo u privatni sektor, a 14% bi obavljalo poslove van sistema zdravstvene zaštite.
   
Zadovoljstvo zaposlenih u bolnicama

Zadovoljstvo zaposlenih radnika sadašnjim poslom u beogradskim bolnicama, iskazano prosečnom ocenom na skali od 1 do 5 iznosi 2,88. Oko 30% ispitanika se izjasnilo da je zadovoljno poslom koji sada obavljaju, 32% je nezadovoljno, a 38% se izjasnilo da nisu ni zadovoljni ni nezadovoljni.

Zaposleni su najzadovoljniji neposrednom saradnjom sa kolegama i autonomijom u obavljanju posla. Najmanje su zadovoljni platom, opremom i mogućnostima za kontinuiranu edukaciju i profesionalni razvoj. Skoro polovina zaposlenih je zadovoljna svojim odnosom sa rukovodećim kadrom, odnosno podrškom koju dobijaju od pretpostavljenih u realizaciji radnih zadataka, dobijanjem jasnih uputstava za rad i mogućnošću da iznesu svoje ideje pretpostavljenima.
Svaki drugi zaposleni radnik se često ili uvek oseća emocionalno i fizički iscrpljen posle posla. U odnosu na prethodnu godinu, smanjen je broj zaposlenih koji bi ostali u državnom sektoru, dok je broj onih koji bi otišli u privatni sektor, kao i onih koji bi radili poslove van zdravstvene zaštite neznatno povećan.

Kao i prethodne godine, svojim poslom su najmanje zadovoljni tehnički radnici (čistačice, servirke, kuvarice, portiri, vozači, majstori), a za razliku od prethodnih godina kada su administrativnu radnici bili najzadovoljniji, tokom 2014. godine najzadovoljniji su bili zdravstveni saradnici.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351