Pravilno nošenje školske torbe/ranca - preduslov za zdravu kičmu!

cuvajte deci ledjaŠkolsko doba predstavlja period intenzivnog telesnog i psihičkog razvoja u kome dete može biti izloženo različitim negativnim uticajima sredine, koje treba prepoznati i na vreme otkloniti kako bi se sprečili mogući poremećaji. Jedna od stvari na koju treba obratiti pažnju je i težina školske torbe. Preteške školske torbe su čest uzrok bolova u leđima, grudima i vratu, kao i lošeg držanja, koje može dovesti do različitih deformiteta kičme koji se javljaju u periodu intenzivnog rasta i razvoja kod dece..

Zastupljenost deformiteta kičme kod dece školskog uzrasta u Beogradu

Na osnovu podataka sistematskih pregleda dece školskog uzrasta, obavljenih tokom 2021. godine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, utvrđeno je da je loše telesno držanje prisutno kod 11,7% prtegledane dece, pri čemu je ono izraženije kod dece u osnovnoj školi.

Od ukupno pregledane dece, oko 12% njih ima neki deformitet kičmenog stuba. Najčešće zastupljen deformitet je kifoza (krivljenje kičme unazad) sa udelom od 6,3%.

Preporuka lekara, pre svega ortopeda i fizijatara, je da težina školske torbe sa školskim priborom i pratećom opremom treba da iznosi 5-10%, do najviše 15% telesne težine deteta, iznad čega ona štetno deluje na koštano-mišićni sistem i njegov razvoj.

Primer preporučene težine školske torbe

Za dete normalnog razvoja i uhranjenosti  (u okviru granica standarda za dati uzrast) - prikladna težina školske torbe sa priborom je do 10% telesne težine deteta, što znači da dete težine 22-25kg (prosečna težina deteta pri polasku u prvi razred osnovne škole), ne bi trebalo da nosi školsku torbu težu od 2-2,5 kg.

Osim težine školske torbe, pažnju treba posvetiti i njenom obliku i veličini. Da bi se smanjilo opterećenje i bol u leđima, vrh torbe treba da se nalazi nekoliko centimetara ispod vrha lopatica a njen donji deo nekoliko centimetara iznad struka.

Kako pravilno odabrati i nositi školsku torbu/ranac?

√  Torba pre svega, mora da odgovara visini deteta i ne sme prelaziti iznad detetovih ramena, kako dete ne bi palo ukoliko se nagne napred.
√  Naramenice moraju biti široke, adekvatno podešene i dobro postavljene kako bi se težina podjednako rasporedila na oba ramena. Nošenje torbe na samo jednom ramenu izaziva bolove u mišićima i dovodi do problema sa držanjem i položajem tela.
√  Dužinu naramenica prilagoditi tako da torba bude visoko na leđima i blizu kičme. Labavo postavljena torba izaziva krivljenje kičme i bol u leđima.
√  Torba treba da ima više pregrada, kako bi težina njenog sadržaja bila efikasnije preraspodeljena.

Školske torbe sa produženom ručkom i točkićima nisu preporučljive zbog opterećenja strane tela koja „povlači“ torbu što izaziva bol u ramenu i krivljenje kičme u stranu. Takođe, ove torbe mogu dovesti i do povreda usled saplitanja, naročito na neravnom terenu ili stepenicama.

Preporuke roditeljima:

•    Omogućite deci da učestvuju u izboru torbe jer će rado nositi onu koju sami odaberu.
•    Budite mudri prilikom kupovine: odaberite torbu i pernicu od lakšeg materijala, kao i sveske mekog poveza.
•    Pokažite deci pravilno pakovanje školske torbe-najteži deo sadržaja uvek ide bliže detetovim leđima.
•    Redovno kontrolišite i „pročistite“ sadržaj torbe, imajući u vidu da deca neretko nose nepotrebne stvari.
•    Proverite da li vaša deca, naročito ona mlađeg uzrasta, spremaju školsku torbu prema rasporedu za taj dan jer se često dešava da deca nose sve knjige u školu.
•    Naučite decu kako da pravilno nose školsku torbu - Upozorite ih da torbu ne nose na jednom ramenu!
•    Redovno pitajte vaše dete da li mu nošenje školske torbe izaziva umor ili bol, trnjenje ili gubitak osećaja u rukama, bol i ukočenost u vratu, crvenilo na ramenima.
•    Posavetujte se sa učiteljem - razrednim starešinom ukoliko vaše dete svakodnevno nosi veliki broj knjiga.

Kako da znate da je torba vašem detetu preteška?

To ćete znati ukoliko primetite:

- da je detetu neophodna pomoć da podigne torbu/ranac na ramena.

- da se dete naginje napred kada hoda sa rancem na leđima.

- se dete zadiše nakon kratkog hoda sa torbom.

Preporuke za škole:

•    Ukoliko je moguće, u školama, naročito onim u ruralnim krajevima, gde đaci do škole prelaze i po više kilometara, treba obezbediti prostor ili ormariće za ostavljanje bar dela knjiga i pribora.
•    Preporučivati sveske mekih poveza i malih formata, kad god je to moguće.
•    Učitelji i nastavnici bi trebalo da daju jasne informacije o školskom materijalu i udžbenicima koje bi đaci trebalo da nose sledećeg dana ili časa.
•    Povećati upotrebu modernih tehnologija, uključujući elektronske sadržaje, ali vodeći računa o negativnim aspektima korišćenja računara i sedentarnih aktivnosti.

Fizička aktivnost je neophodna za sprečavanje defomiteta kičme.

Nedovoljna fizička aktivnost predstavlja jedan od vodećih uzroka nastanka deformiteta kičme. Upravo zbog toga, izuzetno je važno u nastavne programe uvrstiti što više sadržaja koji podrazumevaju fizičku aktivnost, kako u okviru redovne nastave, tako i kroz vannastavne aktivnosti na otvorenom i u prirodi.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351