Пoкaзaтeљи квaлитeтa рaдa спeциjaлистичкo-кoнсултaтивних служби у Бeoгрaду

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ

Показатељи квалитета који се прате у специјалистичко-консултативним службама су:

  1. просечна дужина чекања на заказани први преглед, од првог јављања пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања,
  2. укупан број сати у недељи када служба ради поподне
  3. број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичко-консултативних прегледа,
  4. проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичко-консултативној служби
  5. проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 30 минута од времена заказаног термина

Показатељи квалитета се прате у свим специјалистичко-консултативним службама, без обзира на ниво здравствене заштите и врсту здравствене установе.

Овде можете погледати показатеље квалитета специјалистичко-консултативне службе у Београду за здравствене установе примарне заштите и за болничке установе.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351