Препорука за предузимање превентивних мера у циљу заштите здравља становништва на подручју угроженом поплавама - 26.06.2019.

поплаве београд 2019Имајући у виду обим последица насталих након великих количина падавина на делу територије града Београда, на левој обали Дунава, као и обиме предузетих активности на асанацији терена и времену потребном да се санитарно-хигијенски и други услови доведу у редовне прилике, а у циљу заштите здравља становништва, доносимо меру да из превентивних разлога воду из мреже београдског водовода у насељима Котеж и Борча не треба користити за пиће и припрему хране.

Вода из водоводног система се може користити за остале санитарно-хигијенске потребе (одржавање хигијене тела и просторија,тоалете и др).

Преко ЈКП Београдски водовод и канализација и других комуналних служби вода за пиће и припрему хране ће се становништву обезбедити преко аутоцистерни намењених за ту сврху. За пиће се може се користити и вода из других безбедних извора као што су флаширане воде.

поплаве београд 2019

Не користити воду за пиће из индивидуалних водних објеката (бунара) или чесми са изворским водама, обзиром да нису под сталним стручним надзором у погледу лабораторијске контроле и дезинфекције воде.

поплаве београд 2019

Мера забране коришћења воде за пиће ће остати на снази до успостављања редовних санитарно-хигијенских и епидемиолошких прилика на угроженом подручју.

Стручне службе Градског завода за јавно здравље Београд ће наставити са ванредним, пооштреним епидемиолошким и санитарно-хигијенским надзором на угроженом подручју.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351