Мишљење о могућности коришћења воде за пиће на територији ГО Палилула - 16.07.2019.

вода за пићеНакон санирања последица поплава које су захватиле насеља Борча, Овча, Крњача, Котеж и Падинска Скела, добијених информација о завршеном поступку асанације терена (евакуације воде, чишћења, прања и завршне дезинфекције површина), резултата ванредног лабораторијског испитивања воде, као и података прикупљених током спроведеног пооштреног епидемиолошког и санитарно-хигијенског надзора у предходном периоду, доносимо мишљење да се вода за пиће из мреже централног градског водовода, на целом подручју ГО Палилула може користити без ограничења (за пиће, припрему хране и остале санитарно-хигијенске потребе).

Саветујемо грађане да уколико примете промену органолептичких особина воде (боја, мирис, укус) да не користе исту за пиће и о томе одмах обавесте надлежне службе Београдског водовода, Санитарне инспекције или Градског завода за јавно здравље Београд.

Стручне службе Градског завода за јавно здравље Београд ће наставити са ванредним, пооштреним епидемиолошким и санитарно-хигијенским надзором на угроженом подручју.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351