Препоруке за поступање грађана на поплавом угроженом подручју

поплаве баново брдоПоплаве као ванредни догађај са собом носе потенцијалну опасност од погоршања хигијенско-епидемиолошке ситуације и могућност појаве и ширења заразних болести. Ризик је већи у делу насеља где се санитарне отпадне воде сакупљају путем септичких јама које су се излиле због велике количине падавина или је дошло до изливања канала који служе за прихват санитарних отпадних вода.

Уколико дође до загађења патогеним микроорганизмима воде и хране, као и уноса истих путем прљавих руку или контаминираних предмета за личну употребу могуће је настајање цревних и кожних заразних болести.

Из тих разлога је за време угрожености и санирања последица поплава неопходно спровођење мера којима се спречава ширење заразних болести које се преносе путем загађене воде и хране, као и мера личне хигијене, хигијене предмета и места становања.

У том погледу битно је да се за пиће и хигијенске потебе користи лабораторијски испитана и здравствено безбедна вода, као што је вода из градског водовода, флаширана или из цистрени намењених за воду за пиће.

У време трајања поплава не треба користити воду из индивидуалних водних објеката (бунара) или извора, нарочито ако нису лабораторијски испитани или постоји сумња да су били угрожени поплавом.

Веома је важно одржавање личне хигијене, пре свега често прање руку сапуном и хигијенски исправном водом. Прање руку је обавезно приликом припреме оброка, пре јела, након коришћења тоалета, након чишћења отпада и руковања предметима који су дошли у контакт са поплавним водама, изливеном канализацијском водом и другим отпадом.

У случају појаве мучнине, повраћања, слабости, пролива, повишене температуре итд. обавезно треба потражити стручну медицинску помоћ. У случају повреда се такође треба обавезно јавити лекару ради збрињавања ране и вакцинације против тетануса.

АСАНАЦИЈА ТЕРЕНА

Грађани којима је вода ушла у дворишта или куће, треба да самостално (уколико је у питању мања количина воде) или уз ангажовање комуналних и других на терену присутних служби, да изврше евакуацију воде из објеката. Уколико има индиција да је вода контаминирана услед присуства фекалних и других отпаних вода у контакту са њом треба обавезно користити средства личне заштите (рукавице, заштитна одећа и обућа, заштитне маске).

После повлачења поплавне воде извршити чишћење и прање чистом водом терена или простора у објектима, уз коришћење средстава за одржавање кућне хигијене. Након тога контактирати Завод за биоциде и медицинску екологију који ће извршити завршну дезинфекцију површина, после чега се исте могу поново ставити у функцију.

Уколико су у насељу примећене угинуле животиње о томе обавестити службе ЈКП Ветерине Београд, које ће извршити уклањање, након чега теба извршити дезинфекцију простора.

У случају да је поплавна или нека друга потенцијално контаминирана вода дошла у контакт са прехрамбеним производима и животним намирницама из домаћинства такве намирнице не треба користити за исхрану него их упаковане у пластичне кесе безбедно одложити у контејнере за комунални отпад. Уколико се ради о већој количини хране обратити се надлежним институцијама за поступак збрињавања.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351