У здравом граду здрав дух!

у здравом телу здрав духГрадски завод за јавно здравље Београд је, уз подршку бројних партнера, у недељу 20. маја 2018. године, у простору Спортског центра „Олимп-Звездара“, обележио Дан здравих градова.

У фокусу овог градског догађаја били су промоција здравих стилова живота и стицање вештина значајних за очување и унапређење здравља. Додатан циљ представљало је и подизање свести о градској средини као важном чиниоцу здравља и болести и, самим тим, мотивисање грађана да активно размишљају и укључе се у обликовање свог животног простора и околине у здравствено погодне.

Читав низ установа и организација дао је свој допринос обележавању овог датума:  Јавно предузеће Спортски центар „Олимп-Звездара“, Дом здравља „Звездара“, Црвени крст Београда, Медицинска школа „Звездара“, Студентска организација Фармацеутског факултета (БПСА), часопис „Лицеулице“, Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ – Београд и фитнес центар „Цорпо“. За здравље једног града значајно је здружено и активно учешће свих оних актера који у контакту са грађанима изграђују позитивне животне обрасце мишљења и понашања. Градски завод за јавно здравље Београд је уз подршку поменутих партнера, показао како се јединственим деловањем и чврстим партнерством учесника живота једног града  он може приближити идеалу здравог града.

у здравом телу здрав дух

Бројни грађани, посећујући садржаје Спортског центра „Олимп-Звездара“, били су у прилици да се обавесте о превенцији болести, присуствују демонстрацији и савладају вештине прве помоћи, измере крвни притисак, телесну масу, висину и индекс телесне масе, упознају се са ризицима употребе различитих психоактивних супстанци путем специјалих наочара за симулацију ових стања, сазнају више о значају рециклаже и о правилном одлагању отпада, док је за најмлађе био приређен полигон у виду „стазе препрека“, као подстицај правилној и правовремено усмереној физичкој активности.

у здравом телу здрав дух

Као незаобилазан аспект сваке цивилизоване друштвене заједнице, истакнута је важност и подржано развијање солидарности са маргинализованим групама грађана. У доброј атмосфери, здравствено-промотивне теме пронашле су леп спој са питањима одрживог развоја градова; све снажније се пробија свест да је здравље могуће посматрати и као личном одговорношћу вођен животни образац, чији је саставни део, поред односа према себи, и однос према другим људима и заједничкој животној околини. Здрави градови представљају први глобални покрет проистекао из иницијативе „Окружења за здравље“, коју је још давних 80-их година 20. века покренула Светска здравствена организација.

у здравом телу здрав дух

Имајући у виду процене да ће до 2050. године, чак око 70% светског становништва живети у урбаним срединама, важно је сагледати колико је значајно да градови теже томе да постану окружења која ће, стварајући климу интердисциплинарног, синергистичког деловања свих појединаца и заинтересованих страна,  подржавати све димензије унапређења здравља. Манифестација Дан здравих градова као заједничка иницијатива Института за јавно здравље Ниш, Института за јавно здравље Војводине и Градског завода за јавно здравље Београд, одржана већ другу годину заредом, тежи да прерасте у традиционални догађај широког поља деловања, намењен свим категоријама становништва у градским срединама широм наше земље.

у здравом телу здрав дух

Саставни део здравих градова јесу здрави људи и здрави односи међу њима; са друге стране, животни услови и средина око нас темељно граде и наше добро здравствено стање. Зато и кажемо: у здравом граду здрав дух!

у здравом телу здрав дух

у здравом телу здрав дух

у здравом телу здрав дух

у здравом телу здрав дух

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351