U zdravom gradu zdrav duh!

у здравом телу здрав дух

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je, uz podršku brojnih partnera, u nedelju 20. maja 2018. godine, u prostoru Sportskog centra „Olimp-Zvezdara“, obeležio Dan zdravih gradova.

U fokusu ovog gradskog događaja bili su promocija zdravih stilova života i sticanje veština značajnih za očuvanje i unapređenje zdravlja. Dodatan cilj predstavljalo je i podizanje svesti o gradskoj sredini kao važnom činiocu zdravlja i bolesti i, samim tim, motivisanje građana da aktivno razmišljaju i uključe se u oblikovanje svog životnog prostora i okoline u zdravstveno pogodne.

Čitav niz ustanova i organizacija dao je svoj doprinos obeležavanju ovog datuma:  Javno preduzeće Sportski centar „Olimp-Zvezdara“, Dom zdravlja „Zvezdara“, Crveni krst Beograda, Medicinska škola „Zvezdara“, Studentska organizacija Farmaceutskog fakulteta (BPSA), časopis „Liceulice“, Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ – Beograd i fitnes centar „Corpo“. Za zdravlje jednog grada značajno je združeno i aktivno učešće svih onih aktera koji u kontaktu sa građanima izgrađuju pozitivne životne obrasce mišljenja i ponašanja. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je uz podršku pomenutih partnera, pokazao kako se jedinstvenim delovanjem i čvrstim partnerstvom učesnika života jednog grada  on može približiti idealu zdravog grada.

у здравом телу здрав дух

Brojni građani, posećujući sadržaje Sportskog centra „Olimp-Zvezdara“, bili su u prilici da se obaveste o prevenciji bolesti, prisustvuju demonstraciji i savladaju veštine prve pomoći, izmere krvni pritisak, telesnu masu, visinu i indeks telesne mase, upoznaju se sa rizicima upotrebe različitih psihoaktivnih supstanci putem specijalih naočara za simulaciju ovih stanja, saznaju više o značaju reciklaže i o pravilnom odlaganju otpada, dok je za najmlađe bio priređen poligon u vidu „staze prepreka“, kao podsticaj pravilnoj i pravovremeno usmerenoj fizičkoj aktivnosti.

у здравом телу здрав дух

Kao nezaobilazan aspekt svake civilizovane društvene zajednice, istaknuta je važnost i podržano razvijanje solidarnosti sa marginalizovanim grupama građana. U dobroj atmosferi, zdravstveno-promotivne teme pronašle su lep spoj sa pitanjima održivog razvoja gradova; sve snažnije se probija svest da je zdravlje moguće posmatrati i kao ličnom odgovornošću vođen životni obrazac, čiji je sastavni deo, pored odnosa prema sebi, i odnos prema drugim ljudima i zajedničkoj životnoj okolini. Zdravi gradovi predstavljaju prvi globalni pokret proistekao iz inicijative „Okruženja za zdravlje“, koju je još davnih 80-ih godina 20. veka pokrenula Svetska zdravstvena organizacija.

у здравом телу здрав дух

Imajući u vidu procene da će do 2050. godine, čak oko 70% svetskog stanovništva živeti u urbanim sredinama, važno je sagledati koliko je značajno da gradovi teže tome da postanu okruženja koja će, stvarajući klimu interdisciplinarnog, sinergističkog delovanja svih pojedinaca i zainteresovanih strana,  podržavati sve dimenzije unapređenja zdravlja. Manifestacija Dan zdravih gradova kao zajednička inicijativa Instituta za javno zdravlje Niš, Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, održana već drugu godinu zaredom, teži da preraste u tradicionalni događaj širokog polja delovanja, namenjen svim kategorijama stanovništva u gradskim sredinama širom naše zemlje.

у здравом телу здрав дух

Sastavni deo zdravih gradova jesu zdravi ljudi i zdravi odnosi među njima; sa druge strane, životni uslovi i sredina oko nas temeljno grade i naše dobro zdravstveno stanje. Zato i kažemo: u zdravom gradu zdrav duh!

у здравом телу здрав дух

у здравом телу здрав дух

у здравом телу здрав дух

у здравом телу здрав дух

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351