Одржавање хигијене у здравственим установама

цисценје у зуЈедан од циљева Акциони план за унапређење водоснабдевања, санитације, и хигијене у здравственим установама у Републици Србији, усвојеног у октобру 2022. године, је унапређење санитарно хигијенских услова у здравственим установама кроз оспособљавање немедицинског особља за правилно чишћење и одржавање хигијене простора и намештаја.

Једна од активности из поменутог Акционог плана је била и израда материјала за обуку немедицинског особља за послове одржавања хигијене у здравственим установама. Као резултат те активности је Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ у сарадњи са UNICEF-ом израдио приручник под називом „Одржавање хигијене у здравственој установи“.

Уз приручник су направљена и видео упутства:

1.    Одржавање хигијене у здравственој установи

2.    Основни принципи чишћења у здравственој установи
      
3.    Опрема и средства за чишћење у здравственој установи

4.    Начин и учесталост чишћења у здравственој установи

5.    Пример чишћења операционе сале у здравственој установи

6.    Пример чишћења болесничке собе

7.    Пример чишћења тоалета
  
Значај ове тематике за добро функционисање здравствених установа је огроман. Зато је веома важно да се са Приручником и видео материјалом упозна што већи број особа ангажованих на овим пословима.
 
У Градском заводу за јавно здравље Београд је 10.4.2023. одржана обука хигијеничарки о препорукама за одржавање хигијене, које су издате у Приручнику за одржавање хигијене у здравственим установама. Обуци су присуствовале све хигијеничарке, које су је оцениле као веома корисну, а дискусију, која је уследила након обуке, као конструктивну са предлозима за унапређење. Овакве обуке ће се периодично понављати, што ће обезбедити унапређење знања у процесу обављања хигијене, као једне од најважнијих превентивних хигијенско-епидемиолошких мера у здравственим установама.

higijena u zu 1higijena u zu 2
 
higijena u zu 3

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351