Приручник „Збрињавање оболелог у кућним условима“ намењен породичним неговатељима

zbrinjavanje obolelogПородични неговатељи особa на палијативном збрињавању представљају невидљив и непрепознат део здравствене заштите и упркос њиховој важној функцији често не добијају адекватну обуку и подршку система здравствене заштите, али ни других сегмената друштва. Због тога им често недостају информације, вештине и социјална подршка, које би им олакшале негу и омогућиле више времена за одмор и обављање других свакодневних активности.

Градски завод за јавно здравље Београд је препознао потребу за едукацијом породичних неговатеља и уз подршку Секретаријата за здравство Града Београда, припремио овај приручник. Приручник „Збрињавање оболелог у кућним условима“ намењен породичним неговатељима садржи одговоре на најчешћа питања у вези са негом оболелог. Свесни смо да су у приручнику дати одговори само на нека питања и да на многа није могуће дати уопштени одговор и да због тога овај приручник представља основ који ће уз савете лекара и медицинских сестара, помоћи породичним неговатељима да савладају потешкоће које се могу појавити у процесу неге. Поред Приручника припремили смо и брошуре, тематски намењене појединим сегментима неге: исхрана оболелог, збрињавање симптома, ублажавање бола, нега и хигијена оболелог. Посебна брошура намењена је „нези“ самих неговатеља са саветима за очување њиховог здравља.

Потребе за палијативним збрињавањем постоје у свим старосним групама становништва, као и у свим групама болести. Према подацима Светске здравствене организације, већина одраслих особа којима је потребна палијативна нега болује од неке хроничне незаразне болести (најчешће малигне болести или цереброваскуларних болести и деменције). Палијативно збрињавање представља свеобухватну бригу о пацијентима који су оболели од тешких болести и о члановима њихових породица. Чланови породице су најчешће и пружаоци неге, а нeгoвaњe тeшкo oбoлeлe oсoбe je физички и eмoтивнo захтевно, врeмeнoм и eкoнoмски исцрпљуjућe и утиче на пoрoдични, пoслoвни и друштвeни живoт породичног неговатеља. Неговатељи често нису свесни својих могућности и не траже помоћ. Сем пружања неге, они помажу и у обављању кућних послова, организују посете лекару, превоз оболелих, завршавају административне послове. Истовремено брину и о својој примарној породици, одлазе на посао, често имају и своје здравствене проблеме и суочавају се са многим емоционалним, финансијским и физичким изазовима.

Аутори приручника су своје знање и искуство преточили у текст јасан и разумљив и особама које нису из медицинске струке, а за припрему текста коришћени су најсавременији приступи прилагођени кућним условима. Oвим приручником смо желели да истакнемо значај улоге породичних неговатеља и захвалимо им се на хуманости, доброти и нежности коју пружају оболелом члану породице до последњих дана живота.

Више текстова о овој теми

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351