Priručnik „Zbrinjavanje obolelog u kućnim uslovima“ namenjen porodičnim negovateljima

zbrinjavanje obolelogPorodični negovatelji osoba na palijativnom zbrinjavanju predstavljaju nevidljiv i neprepoznat deo zdravstvene zaštite i uprkos njihovoj važnoj funkciji često ne dobijaju adekvatnu obuku i podršku sistema zdravstvene zaštite, ali ni drugih segmenata društva. Zbog toga im često nedostaju informacije, veštine i socijalna podrška, koje bi im olakšale negu i omogućile više vremena za odmor i obavljanje drugih svakodnevnih aktivnosti.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je prepoznao potrebu za edukacijom porodičnih negovatelja i uz podršku Sekretarijata za zdravstvo Grada Beograda, pripremio ovaj priručnik. Priručnik „Zbrinjavanje obolelog u kućnim uslovima“ namenjen porodičnim negovateljima sadrži odgovore na najčešća pitanja u vezi sa negom obolelog. Svesni smo da su u priručniku dati odgovori samo na neka pitanja i da na mnoga nije moguće dati uopšteni odgovor i da zbog toga ovaj priručnik predstavlja osnov koji će uz savete lekara i medicinskih sestara, pomoći porodičnim negovateljima da savladaju poteškoće koje se mogu pojaviti u procesu nege. Pored Priručnika pripremili smo i brošure, tematski namenjene pojedinim segmentima nege: ishrana obolelog, zbrinjavanje simptoma, ublažavanje bola, nega i higijena obolelog. Posebna brošura namenjena je „nezi“ samih negovatelja sa savetima za očuvanje njihovog zdravlja.

Potrebe za palijativnim zbrinjavanjem postoje u svim starosnim grupama stanovništva, kao i u svim grupama bolesti. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, većina odraslih osoba kojima je potrebna palijativna nega boluje od neke hronične nezarazne bolesti (najčešće maligne bolesti ili cerebrovaskularnih bolesti i demencije). Palijativno zbrinjavanje predstavlja sveobuhvatnu brigu o pacijentima koji su oboleli od teških bolesti i o članovima njihovih porodica. Članovi porodice su najčešće i pružaoci nege, a negovanje teško obolele osobe je fizički i emotivno zahtevno, vremenom i ekonomski iscrpljujuće i utiče na porodični, poslovni i društveni život porodičnog negovatelja. Negovatelji često nisu svesni svojih mogućnosti i ne traže pomoć. Sem pružanja nege, oni pomažu i u obavljanju kućnih poslova, organizuju posete lekaru, prevoz obolelih, završavaju administrativne poslove. Istovremeno brinu i o svojoj primarnoj porodici, odlaze na posao, često imaju i svoje zdravstvene probleme i suočavaju se sa mnogim emocionalnim, finansijskim i fizičkim izazovima.

Autori priručnika su svoje znanje i iskustvo pretočili u tekst jasan i razumljiv i osobama koje nisu iz medicinske struke, a za pripremu teksta korišćeni su najsavremeniji pristupi prilagođeni kućnim uslovima. Ovim priručnikom smo želeli da istaknemo značaj uloge porodičnih negovatelja i zahvalimo im se na humanosti, dobroti i nežnosti koju pružaju obolelom članu porodice do poslednjih dana života.

Više tekstova o ovoj temi

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351